Skogsstyrelsen

En kunskapsspridande stund

En kunskapsspridande stund

Nyheter I dag fick citatet ”av jord är du kommen, av jord skall du åter bli” en ny mening i samband med årets första bondefrukost med LRF Värnamo. …

Lägsta skogsgödslingen sedan 1963

Notiser Gödslingen av skogsmark sjönk med 77 procent mellan 2021 och 2022, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning. Gödslingen har inte varit så låg sedan kvävegödslingen inleddes i stor skala på 1960-talet. Nedgången orsakades av de höga priserna på gödsel till följd av kriget i Ukraina…

Stora mängder döda granar i skogarna

Notiser Granbarkborren har även denna sommar orsakat förödande skador i Svealand och Götaland. En stor mängd av de angripna granarna står dessutom kvar. Det visar en första inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort…

Miljontals granar dödades av granbarkborren 2020

Notiser Skadorna av granbarkborre når nya rekordnivåer. En slutlig inventering av årets skador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekten…

110 miljoner till drabbade skogsägare

Notiser Regeringen har fattat beslut om att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt föreslå ändamålsenlig kompensation för skador och ökade kostnader för de inom skogsbruket som drabbats av sommarens särskilt omfattande skogsbränder…

Skog förstörd för 600 miljoner

Notiser Så mycket är förstört i skogsbränderna enligt Skogsstyrelsen…

Tips