Tekniska utskottet

Vaggeryds torg är klart

Vaggeryds torg är klart

Nyheter Ett arbete som började 2013 går mot sitt avslut och idag invigdes torget i Vaggeryd…

Fortsatt 50 i villaområde

Fortsatt 50 i villaområde

Nyheter Ett medborgarförslag om att sänka hastigheten i villaområden har nu varit på tekniska utskottets sammanträde…

Rondell byggs nästa år

Rondell byggs nästa år

Nyheter Nu har tekniska utskottet lämnat förslag på lugnare trafikmiljö på Storgatan i Skillingaryd…

Nej till gallring

Nej till gallring

Nyheter Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om att gallra vid norra delen av Skillingaryd. Nu har tekniska utskottet haft ärendet på remiss och lämnat svar…

Tekniska positiva till cykelväg

Notiser Tekniska utskottet har lämnat ett positivt svar på motionen om att rusta upp cykelvägen vid Movalla i Skillingaryd…

Gatubelysning för två miljoner

Gatubelysning för två miljoner

Nyheter Första punkten på dagens sammanträde på tekniska utskottet var en upphandling som omedelbart justerades…

Hållplats byggs om

Hållplats byggs om

Nyheter Ny och säkrare busshållplats ska göra att fler kommuninvånare väljer att åka kollektivt…

Beslut om cykelvägar lämnades

Beslut om cykelvägar lämnades

Nyheter Nu har tekniska utskottet lämnat besked om var man prioriterar gång- och cykelvägarna inom kommunen…

Ny cykelväg ska byggas

Ny cykelväg ska byggas

Nyheter Vid Valdshultsvägen i Skillingaryd planeras nu en välkommen väg…

Nej till att elcykla i kommunal terräng

Nyheter Tekniska utskottet avslog (SD)-motionen om att få cykla med elcykel i kommunal terräng…

Cykelväg planeras till Herrgården

Cykelväg planeras till Herrgården

Nyheter Vid tekniska utskottets senaste möte beslutade politikerna om en framtida gång- och cykelväg…

Idag för ett år sedan

Idag för ett år sedan

Nyheter Vi kollar på vad vi skrev om för ett år sedan för att få veta - vad hände sen?…

Kanotled och elcyklar

Kanotled och elcyklar

Nyheter När tekniska utskottet möts handlar det om stort och smått…

Nya trafikföreskrifter i kommunen

Nya trafikföreskrifter i kommunen

Nyheter Tekniska utskottet behandlade parkeringstider i Vaggeryd…

Markupplåtelseavtalen är godkända

Markupplåtelseavtalen är godkända

Nyheter Cykelvägen mellan Skillingaryd och Tallnäs har nu kommit ett steg närmre. Markupplåtelseavtalen är nämligen klara…

Tomterna bör anpassas för parkering

Tomterna bör anpassas för parkering

Nyheter Vid senaste sammanträdet med tekniska utskottet beslutades om ett remissvar angående nya detaljplanen vid utökningen av Västra Strand i Vaggeryd…

Cykelhjälm – ny del i trafiksäkerhetsprogrammet

Cykelhjälm – ny del i trafiksäkerhetsprogrammet

Nyheter Hur länge och var får jag parkera? Hur fort får jag köra på min gata? Övergångsställe? Många medborgarförslag och synpunkter har inkommit till tekniska utskottet inför arbetet med det nya trafiksäkerhetsprogrammet…

Fiberflytt vid Mejertomten

Notiser Fiberkabeln behöver flyttas innan grävskopan börjar arbeta vid Mejeritomten. Nu har tekniska utskottet gett uppdraget till Vaggeryds Energi…

Detaljplaner på tapeten

Detaljplaner på tapeten

Nyheter Vid tekniska utskottets möte diskuterades några detaljplaner…

Ingen cykelväg vid Strömbergsvägen

Ingen cykelväg vid Strömbergsvägen

Nyheter Vid sitt senaste möte behandlade tekniska utskottet en skrivelse om en cykelväg…

1 / 41234

Tips