Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige

Läromedel till alla: Positivt men ej som policy

Läromedel till alla: Positivt men ej som policy

Nyheter Vaggerydsförslaget som barn- och utbildningsnämndens politiker skulle besluta och delge gällde läromedel till alla barn och ungdomar i kommunen. – Det är betydligt större möjligheter att låna hem på högstadiet än på lågstadiet, menar förvaltningschefen… …

Vill pumpa cykeln i Skillingaryd

Vill pumpa cykeln i Skillingaryd

Nyheter Ett Vaggerydsförslag inkom till kommunfullmäktige gällande cykelpump……

Förslaget: Hjärtstartare till särskilda boende

Förslaget: Hjärtstartare till särskilda boende

Nyheter I ett Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige har Skillingarydsbon lämnat in ett förslag om hjärtstartare till Mejeriet, Furugården och Sörgården… …

Tekniska: Rink på Dammgatan inte lämpligt placerad

Tekniska: Rink på Dammgatan inte lämpligt placerad

Nyheter Vaggerydsförslaget som inkom i december gällande en bandy-, hockey eller fotbollsrink på Dammgatan i Vaggeryd har varit på remissrunda hos tekniska nämnden… …

Förslag på avslag på kulturundervisning under skoltid

Förslag på avslag på kulturundervisning under skoltid

Nyheter Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde fanns Vaggerydsförslaget gällande att kulturskolans verksamhet ska blir mer tillgänglig för samtliga av kommunens medborgare. – Vi utgår från lagstiftningen och då är det inte generell ledighet som är principen, säger Kenth Williamsson (S)… …

Gör Klevshult synligt igen

Gör Klevshult synligt igen

Nyheter Att växtligheten har ökat vid av- och påfarten Klevshult har inte undgått någon förbipasserande. Nu tycker samhällsföreningen till och har skickat in ett förslag till kommunfullmäktige… …

Ja till att göra bowlinghallen tillgänglig

Ja till att göra bowlinghallen tillgänglig

Nyheter Vid tekniska nämnden fanns Vaggerydsförslaget gällande att handikappanpassa bowlinghallen i Skillingaryd. ”– Vi föreslår att vi ska kunna hjälpa till med detta”, säger tekniska nämndens ordförande Kenth Williamsson (S)… …

Klartecken: Bredare trottoarer på Källemogatan

Klartecken: Bredare trottoarer på Källemogatan

Nyheter Vaggerydsförslaget som inlämnades till kommunfullmäktige i november förra året gällande att se över trafiksäkerheten på Källemogatan i Vaggeryd tyckte politikerna var en bra idé……

Förslaget: Pedagoger ska inte behöva anpassa sitt privatliv

Förslaget: Pedagoger ska inte behöva anpassa sitt privatliv

Nyheter I ett Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige lämnade en kommuninvånare in en önskan gällande anställdas ledighet på förskolan… …

Sjöholm (C) om bostäder i Åker: ”Skolans nedläggning är inte klar”

Sjöholm (C) om bostäder i Åker: ”Skolans nedläggning är inte klar”

Nyheter Det blev en minst sagt förvirrad debatt under kommunfullmäktige när "Vaggerydsförslaget" som inlämnades av Åkerbon gällande att utveckla Åker där önskan var att förvandla skolans lokaler till bostäder. Ett ord togs bort i beslutstexten efter ajournering…

Om vagnshjulet ska synas: En halv miljon för ljunghed

Om vagnshjulet ska synas: En halv miljon för ljunghed

Nyheter I ett förslag till kommunfullmäktige har hembygdsrådet, Joakimson och Boberg lämnat in ett förslag om att ta fram rutiner för underhåll och skötsel av vagnshjulet vid trafikplats Skillingaryd norra. Nu har tekniska nämnden diskuterat förslaget…

Ja till bostäder i Åker

Ja till bostäder i Åker

Nyheter I februari inlämnade en Åkerbo ett förslag till kommunfullmäktige gällande byns bostadsutveckling. Nu har kommunstyrelsens politiker ställt sig bakom förslaget… …

Förslaget: Läromedel till alla barn och ungdomar

Förslaget: Läromedel till alla barn och ungdomar

Nyheter Ett Vaggerydsförslag inlämnades till kommunfullmäktige gällande läromedel till barn och unga. – Jag vill att kommunen tar ett policybeslut, kanske en lånevagn till våra elever, nämner kommuninvånaren till kommunfullmäktige……

Förslaget: Bygg inte vid Hjortsjöns nordöstra del

Förslaget: Bygg inte vid Hjortsjöns nordöstra del

Nyheter Under kommunfullmäktiges senaste sammanträde beslutades det att anta detaljplanen Östra strand i Vaggeryd. Några timmar tidigare avhandlades Vaggerydsförslaget från medborgaren att inte bygga där……

Förslaget: Se över ersättningsnivån för C-kort till brandmän

Förslaget: Se över ersättningsnivån för C-kort till brandmän

Nyheter I ett Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige lämnade en deltidsbrandman under utbildning ett förslag om att kommunen ska stå för ersättningen för C-kort, lastbilskörkort, för samhällsinsatsen som görs… …

Förslaget: Gör bowlinghallen tillgänglig för alla

Förslaget: Gör bowlinghallen tillgänglig för alla

Nyheter I ett Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige lämnade Skillingarydsbon in önskan om att handikappanpassa bowlinghallen i centrala Skillingaryd…

Nej till förslaget att trafiksäkra Valdhultsvägen

Nej till förslaget att trafiksäkra Valdhultsvägen

Nyheter Tekniska nämnden beslutade att avslå förslaget från kommuninvånaren att trafiksäkra Valdshultsvägen i Skillingaryd. "Valdshultsvägen är dessutom en länsväg där framkomligheten för samtliga trafikanter prioriteras"…

Blir det fler bostäder i Åker?

Blir det fler bostäder i Åker?

Nyheter Ett Vaggerydsförslag inlämnades av en boende i Åker som önskade att politikerna ska se över möjligheten till bostadsutveckling i Åker. Remiss har varit hos nämnder för yttrande och i dag finns ärendet uppe på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde…

Dörren förblir stängd till gymmet

Dörren förblir stängd till gymmet

Nyheter Det blev ett nej från socialnämnden att hyra in sig på Mejeriets fina, och nya, gym som har anpassade redskap för funktionshindrade. Vi har träffat Ann, Monika och Susanne som är väldigt besvikna över avslaget. – Ingen har varit i kontakt med oss och vi hade förberett frågor till styrande politiker som förblev obesvarade, säger trion när vi träffar dem på Mejeriet i Skillingaryd…

Tips