Avlidna

5 reaktioner på Berry Lilja

Stort tack för ditt varma hjärta och stora engagemang för Vaggeryds kommuns bästa!

Söker du hans monument? Se dig omkring!

Citatet är hämtat från en bronsplatta i S:t Pauls Cathedral i London. Men det skulle också kunna beskådas på Vaggeryds Idrottsplats som ett minnesmärke över de elva år, mellan 1979 och 1990, då Berry Lilja som ordförande ledde Waggeryds IK.
Som en god psykolog och en förtroendeskapande sådan gjorde Berry sin kanske största insats. Han tillträdde som en helt oprövad kraft men skapade en ny anda av sammanhållning i föreningen. Över en natt eliminerade han de gamla spänningarna mellan fotboll och bandy, ett uppdrag som sannerligen krävde såväl auktoritet som fingertoppskänsla och god psykologisk blick.
Under Berrys tid vid rodret växte Vaggeryds idrottsplats till en anläggning som fortfarande imponerar på besökaren. När han tillträdde hade idrottsplatsen nyligen (1978) tillförts fyra nya omklädningsrum. Med Berry vid rodret kom en ny stor klubblokal (1980), konstisbana för bandy (1985) och en ny träningsplats för fotboll med elljusbelysning (1987). Dessutom startade WIK 1980 ett mycket inkomstbringande bingospel.
Kronan på verket var förstås konstisbana. Utan den, och Berrys navigerande som ordförande, hade den inte blivit verklighet och då hade vi denna dag heller inte haft någon bandy på WIK-programmet.
Det stora lyftet under Berrys ordförandeskap gjorde dock fotbollen som från spel i femman 1981 gick ända upp i tredjedivisionen (motsvarade nuvarande div 1) och som fortfarande återfanns där när han avgick 1990.
Då hade WIK tvingats lämna över Idrottsplatsen till kommunen utan att få ett öre i ersättning för en anläggning som då värderades till mellan 15 och 20 miljoner.Det smärtade honom djupt, men något alternativ fanns inte.
Men i dag kan vi se att den överenskommelse med kommunen, som WIK-ledningen under Berrys ledning träffade för 34 år sedan, är mycket värdefull. När andra organisationer brottas med skötseln och driften av både sina anläggningar och den idrottsliga verksamheten kan WIK:arna låta kommun ansvara för Idrottsplatsen och istället fokusera helt på det sportsliga. Det är ett läge som andra föreningar bara kan avundas WIK-folket.
Kort sagt Berry Lilja framstår, vid sidan av Anton Lindbergh och Rune Claesson, som en av WIK:s tre stora ledare. En sann förgrundsgestalt.

Kåre Boberg fd aktiv och fd ungdomsledare i Waggeryds IK under Berry Liljas år som ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *