Begravning

Gullevi Gustavsson, Hillerstorp

Begravning

I Kävsjö kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Gullevi Gustavsson, Hillerstorp.

Officiant var komminister Annika Stacke. Som kantor tjänstgjorde Ing-Marie Åkerhag. Hon framförde inledningsvis ”Gammal fäbodpsalm” och som avslutning ”Koppången”. Som sångsolister medverkade Kornelia Johansson och Hans Andersson. Barnbarnet Kornelia Johansson sjöng ”Var inte rädd” och Hans Andersson framförde ”I himlen är jag väntad” samt ”Till din blomstrande äng”. Unisont sjöngs psalmerna ”En vänlig grönskas rika dräkt”, ”Gud, för dig är allting klart” samt ”Bred dina vida vingar”.

Den vackert blomstersmyckade kistan fördes i procession till graven på Kävsjö kyrkogård där ett sista farväl togs och blommor nedlades från döttrarna Iréne och Inger, svärsonen Tomas, barnbarn med respektive, övrig släkt och vänner. Utöver blommor vid kistan hedrades Gullevis minne med gåvor till Erikshjälpen och Barndiabetesfonden. Christina Lundström framförde barnens tack för deltagande och all hedersbevisning.

En minnesstund följde i Kävsjö församlingshem dit dottern Iréne Johansson hälsade välkommen och hade sammanställt ett bildspel från Gullevis liv. Dottern Inger Gustavsson höll ett vackert personligt tal med minnesglimtar. Runt borden delades gemensamma minnesberättelser och fina minnesbilder av Gullevi framträdde som delades av bla Anne-Marie Magnusson och Anita Meyner. Hans Andersson framförde några sånger och Annica Stacke avslutade samvaron med andakt. För värdskapet svarade Christina Lundström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *