Begravning

Gun Gustafsson, Skillingaryd

Begravning

I Skillingaryds Gravkapell hölls torsdagen den 1 december begravningsgudstjänst för Gun Gustafsson, Skillingaryd.

Officiant var komminister Cristina Virdung.

Kyrkomusiker Anette Svensson inramade gudstjänsten med att på orgel spela Air av J.S. Bach samt Tröstevisa av B. Andersson.

Anna-Maria Toftgård medverkade som sång- och cellosolist. Hon framförde sångerna ”Ser du månen där du är ikväll” av T. Stenström och ”Flyttfåglarna” av L. Lithell samt på cello ”Koppången” av P-E. Moraeus allt med pianoackompanjemang av Anette Svensson.

Gemensamt sjöngs psalmerna ”Blott en dag” och ”Tryggare kan ingen vara”.

Kistan bars i procession till graven. Vid den blomstersmyckade graven togs ett sista farväl och blommor nedlades av dottern Inga-Lill, barnbarnet Malin, syster, broder med respektive, syskonbarn, övrig släkt och vänner.

Till Gun Gustafssons minne hade gåvor lämnats till Hjärt-Lungfonden och ACT Svenska Kyrkan.

Christina Lundström framförde familjens tack för all hedersbevisning.

En minnesstund hölls i Skillingaryds församlingshem. Runt de dukade borden berättades många fina, ljusa minnen om Gun och från hennes liv.  Barnbarnet Malin Klason framförde ett varmt tack till alla närvarande. Komminister Cristina Virdung avslutade samvaron med diktläsning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *