Begravning

Sonja Hyltén, Värnamo

Begravning

 

I Värnamo kyrka hölls den 15 oktober 2020 begravningsgudstjänst för Sonja Hyltén, Värnamo, som avled den 22 september 2020. Officiant var kyrkoherde Pär-Magnus Möller.

S:t Johanneskören, under ledning av kantor Anette Wettebrand, sjöng ”Mörkret skall förgå” och ”Från mörker till ljus”. Kantor Katarina Johansson medverkade med orgel- och flöjtmusik. Bland annat framförde hon ”Dagen är nära” och ”Jesu bleibet meine Freude”.

Vid den bårtäckesbehängda kistan togs ett sista farväl och blommor nedlades från släkt och vänner samt från Moderaterna i Värnamo kommun, kyrkoherden och kyrkovärdarna i Värnamo kyrka, Rebeckasystrar och Arbetskretsen i S:t Johannes kyrka.

En hälsning från biskop Fredrik Modéus lästes upp i samband med avskedstagandet. Till Sonja Hylténs minne hade gåvor lämnats till IM – Individuell Människohjälp, Hjelmserydsstiftelsen, Läkare utan gränser och ACT Svenska Kyrkan – för barn i nöd.

Bland gåvogivarna märktes bland andra S:t Johanneskören, Tankesmedjan i S:t Johannes, Moderata seniorrådet i Jönköpings län och Rebeckalogen nr 35.

En minnesstund hölls i S:t Johannes kyrka där minnesord lämnades av Ingemar Petersson, Håkan Persson, Lars Carlborg, Eva Petersson, Helen Mårtenson, Pär A. J. Persson och Ann-Kristin Persson. En hälsning från Tommy Jönsson lästes upp.

För värdskapet svarade Henric Johnson och Peter Johnson.

Prost Pär A. J. Persson höll en avslutande andakt och en psalm sjöngs gemensamt.

Gravsättning har ägt rum på Värnamo norra kyrkogård.

Begravningsgudstjänsten föregicks av att kyrkan var öppen för personliga avsked vid kistan.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *