Minnesord

Ingrid Grave-Müller

Minnesord

Till minne

Ingrid Grave-Müller, Prästgården Bondstorp, avled den 18 december 2022.

Hon var född den 5 november 1940. Närmast anhöriga är hennes man Leif och dotter Andrea med familj.

Ingrid växte upp i Norberg och började tidigt sin musikpedagogiska bana. Redan som 17-åring anställdes hon av tonsättaren Werner Wolf Glaser i Västerås, där han då var musikledare. Sin utbildning fick Ingrid sedan först vid dåvarande Örebro Musikpedagogiska Institut och därefter vid Göteborgs musikkonservatorium, numera Högskolan för scen och musik. Hon fortsatte sedan sin specialistutbildning bland annat för den nederländske dirigenten och blockflöjtsspecialisten professor Frans Brüggen. 

Ingrid var en sann musiker som brann för sin uppgift. Blockflöjten var hennes instrument. Hennes specialitet var flöjtmusik, framför allt, från 1600- och 1700-talet. Som musiker, pedagog, föreläsare och forskare var hon en erkänd auktoritet på området. Genom sina konserter, ofta tillsammans med Leif, inspelningar och föreläsningar kunde hon förmedla både konstnärligt uttryck och kunskap så det berörde. För elever och musikstudenter var Ingrid en stor inspirationskälla för blockflöjtens utveckling under 1970 och 1990-talen. Hon introducerade till exempel ett flertal kvinnliga tonsättare från 16- och 1700-talet. Utöver radioinspelningar och TV-medverkan föreläste hon vid musikhögskolorna i Sverige, Norge och Danmark. Hon gjorde också konsertturnéer i Norden och även i England, USA och Italien. I sin licentiatavhandling, vid Institutionen för kultur, estetik och medier vi Göteborgs universitet, analyserar hon fransk och italiensk praxis rörande blockflöjt och andra träblåsinstrument vid tiden mellan 1680 och 1750. 

Att besöka Ingrid och Leif, i deras hem i Bondstorp, var att omslutas av en varm och välkomnande atmosfär. Musiken stod i centrum genom klanger och toner från cembalo, klavikord och blockflöjt. 

Börje Ståhammar

Studiekamrat och vän

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *