Natur

Fågelforsleden efter stormen Alfrida, del 2

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Fågelforsleden efter stormen Alfrida.

Fågelforsleden efter stormen Alfrida, del 2, en natur- och kulturkrönika i 33 bilder om fallna träd och lite även från andra sidan.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd på den fjärde av det nya årets dagar anno 2019

Den stora och sedan länge döda granen utmed Spännebergsvägen invid betongstallarna vid O-platsen Stora spänneberget har avverkats av Alfrida.

Den gamla granen utmed Spännebergsvägen vid betongstallarna vid O-platsen Stora spänneberget.

Det är verkligen konstigt att den gamla granen stått så länge som den har gjort så genomrötad som den var, platsen är Spännebergsvägen vid betongstallarna vid O-platsen Stora spänneberget.

Den gamla granen har stått fritt med tanke på alla stora grenar som pryder hela den kraftiga stammen, platsen är Spännebergsvägen vid betongstallarna vid O-platsen Stora spänneberget.

Bohult och ”urskogen” norr därom är har en riklig och varierad lavflora, här ser man manlav, tagellav, gällav, näverlav och blåslav.

En vacker och något ovanligt färgad klibbticka på en gammal gran i området vid Bohult och ”urskogen” norr därom.

I området vid Bohult och ”urskogen” norr därom växer rikligt med violtickor på de gamla granarna.

Alfrida var skoningslös mot de gamla, kraftigt rötade, men ännu stående granlågorna i ”urskogen” vid Bohult.

Vid Bohult och i ”urskogen” norr därom är det gott om vildsvin och spåren av dessa, trots detta är djuren vanligtvis ”osynliga” djur.

Vid Bohult och i ”urskogen” norr därom ser man spår av både Alfrida, Gudrun och Per, varvid stora mängder död ved finns att tillgå för svampar och insekter samt hackspettar.

Vackra sottickor växer rikligt vid Bohult och i ”urskogen” norr därom.

Den döda veden återgår så sakta till kretsloppen som här vid Bohult och i ”urskogen” norr därom.

Sjörödjevägen hittar man nordost om Bohult där den fina ”urskogen” finns, till höger ligger Bohultasjön.

Utmed Sjörödjevägen hittar man Bohultasjön, som man på bilden ser i bakgrunden.

Utmed Sjörödjevägen och Bohultasjön finns även spåren av Alfrida, här har en tall fallit över vägen.

Utmed Sjörödjevägen och Bohultasjön finns även spåren av Alfrida, här har en gran fallit över vägen.

Utmed Sjörödjevägen och Bohultasjön finns även spåren av Alfrida, här har en asp fallit över vägen.

Knoppar som redan är spruckna och där bladen är på väg tyder på en mild så kallad vinter.

Vid Sunnerbo fins en kul granstubbe som liknar ett skogsväsen som pockar på min uppmärksamhet med armarna utsträckta.

Norra Boglös med Norra och Södra Sunnerbo, rester av ladugårdsgrund, som ligger utmed Via Morena hundratalet meter norr om T-korset med Kadettvägen, bilden visar en gammal jordkällare.

Vid Norra och Södra Sunnerbo, öster om resterna av den gamla ladugårdsgrunden, hittar men dessa gamla skyttevärn.

Norra Boglös med Norra och Södra Sunnerbo, rester av ladugårdsgrund, utmed Via Morena norr om T-korset med Kadettvägen.

Vid Norra och Södra Sunnerbo utmed Via Morena, norr om T-korset med Kadettvägen, finns rester av en ladugårdsgrund vari dess mitt jag vid fototillfället stod.

Via Morena vid Kadettvägen mellan Bohultasjön och Boglösasjön, här genar jag så sakta hemåt.

Kadettvägen mellan Bohultasjön och Boglösasjön, en spännande väg att vandra eller cykla.

Kadettvägen mellan Bohultasjön och Boglösasjön är också platsen för vildsvinen och spåren efter dem.

Vackra lukttickor på en granstubbe utmed Kadettvägen mellan Bohultasjön och Boglösasjön.

En närbild på de vackra lukttickorna som växte på den gamla granstubben utmed Kadettvägen mellan Bohultasjön och Boglösasjön.

Jag hoppas att er fantasi tillåter er att se alla de små tomtarna eller vättarna med jätteskäggen som växer på den vackert grå stubbstammen.

Ännu ett spår av Alfrida utmed Kadettvägen mellan Bohultasjön och Boglösasjön.

Bilden är tagen i T-korsningen Axelrovägen-Stallhöjdsvägen och nu närmar jag mig ljungheden.

Rökslöjskivling, ”Hypholoma capnoides”, samt en klibbticka, ”Fomitopsis pinicola”, på en granstubbe utmed Stallhöjdsvägen.

En närbild på rökslöjskivlingen, ”Hypholoma capnoides”, på granstubben utmed Stallhöjdsvägen.

Alfrida har blockerat vägen med en tall utmed Stallhöjdsvägen, på min väg mot söder ner mot ljungheden.

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *