Natur

Järnets lokala historia, del 8 – Kartor på järnbruk och kvarnar

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat närmare på historiska kartor.

Järnets lokala historia, del 8 – Kartor på järnbruk och kvarnar, september år 1746, en natur- och kulturkrönika i 12 bilder om några av traktens masugnar och hammarsmedjor.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd i mitten av oktober månad anno 2016.

Njut av ett antal handritade kartor från år 1746, gjorda av Friherre Nils Gyllenstierna, som visar traktens järnbruk och kvarnar, idag Vaggeryds och Värnamo kommuner.

Krigsarkivet Carlsfors järnbruk år 1746, söder om Hörle, norr om Värnamo.

Krigsarkivet Hörle järnbruk år 1746, norr om Värnamo.

Krigsarkivet Bohulte kvarnfors år 1746, idag Skillingaryds skjutfält.

Krigsarkivet Götaströms järnbruk år 1746, norr om Skillingaryd.

Krigsarkivet Götafors järnbruk år 1746, söder om Vaggeryd.

Krigsarkivet Vaggeryds kvarnfors år 1746, Vaggeryd.

Krigsarkivet Mölna kvarnfors år 1746, nordost om Vaggeryd.

Rasta kvarnfors år 1746, Byarums och Ödestugu socknar, nordnordost om Vaggeryd.

Krigsarkivet Eckersholms järnbruk år 1746, norr om Vaggeryd.

Krigsarkivet Eckersholms kvarnfors år 1746, norr om Vaggeryd.

Laga strömmens ursprung år 1746.

Mannen bakom de fantastiska och handritade kartorna är Friherre Nils Gyllenstierna, till Frösåker i Kärrbo socken Västmanlands län och Bjärsgård i Gråmanstorps socken Kristianstads län.

Han föddes den 10 maj år 1710 på Frösåker och var student i Uppsala år 1725 samt volontär vid fortifikationen i februari år 1730 och konduktör vid Kalmarbrigaden i december år 1735, vid finska brigaden i februari år 1740 och vid Skånska brigaden i slutet av maj år 1741.

Nils Gyllenstierna blev löjtnant vid fortifikationen i maj år 1742 och kapten därstädes i december år 1750.

Han avslutade sin karriär som major vilket han befordrades till i december år 1756. Han blev  RSO, det vill säga, Riddare av Svärdsorden, i april år 1759 och tog avsked den 5 maj år 1761.

Friherre Nils Gyllenstierna avled den 21 januari år 1791 på Bjärsgård.

Friherrliga ätten Gyllenstierna af Lundholm nr 3 är en gammal dansk frälsesläkt, som inkom till Sverige på 1400-talet med nedanstående Erik Eriksson d. ä. Den äldre, icke friherrliga grenen av ätten, Gyllenstierna af Nynäs, introducerades 1625 under nummer 9 i dåvarande riddarklassen, men uteslöts ur matrikeln 1652, då de släkter avfördes, som voro introducerade som friherrliga. Ätten har utgrenat sig i flera grevliga och friherrliga ätter.

Om ättens äldre släktled se adliga ätten Gyllenstierna af Svaneholm.

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *