Natur

Kapellet på Skillingaryds begravningsplats

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg har tittat i gåvoboken med namn på givare som förbundit sig att bidra med pengar till ett kapell på Skillingaryds begravningsplats år 1936.

Kapellet på Skillingaryds begravningsplats, en natur- och kulturkrönika i 16 bilder på givare från en gammal gåvobok anno 1936.

Text och foto, Dan Damberg, Skillingaryd, i slutet av september föregående år, anno 2017.

Den gamla gåvoboken med namnen på de som förbundit sig att bidra med pengar till ett kapell på Skillingaryds begravningsplats i slutet av 1930-talet.

Boken är ett lån från Bruno och Birgitta Svensson, Skillingaryd, till vilka jag sänder ett stort tack!

Gåvobok

Undertecknade förbinda sig att till ett kapell på Skillingaryds begravningsplats bidragna med här angivna belopp, som erlägges när arbetet med kapellets uppförande påbörjats.

Förutsättningen är, att kapellet uppföres på nämnda begravningsplats senast under år 1938.

Under förutsättning och på villkor att Tofteryds kommun i laga ordning beslutar att senast under år 1938, på Skillingaryds begravningsplats (å östra mittkvarteret) uppföra ett begravningskapell huvudsakligen enligt arkitekt Öbergs förslagsskiss, som åtföljer denna gåvoförteckning, så förbinder jag mig härmed att till nämnda kapellkyrka skänka en passande och dekorativ piporgel av modern konstruktion med elektr. bälg till priset av omkring 5 000 kronor.

Som min enträgna vädjan och förhoppning ställer jag härvid, att kommunen nu äntligen måtte i endräkt och med användande av alla de medel, som veterligen blivit givna till ändamålet, fullfölja detta gamla och bl. andra av donatorn August Johannesson så varmt omfattade önskemål.

Jönköping den 22 juli 1936

Oscar Ljungbergh

Donatorer till kapellet på Skillingaryds begravningsplats.

Gustaf N. Svensson 500 kr, Thor Ahlgren 500 kr, Einar Nilsson 500 kr, Ernst Åkerman 500 kr, Wiktor Bengtsson 500 kr, Oscar Wakt 500 kr, Johan Malmquist 500 kr, Bror Malmquist 500 kr.

Bild 4 totalt 4 000 kr.

A. Gustafsson 200 kr, Arthur Gustafsson 100 kr, Gustaf Svedberg (?) 50 kr, Sigfrid Lindquist 100 kr, Stationskarl Axel Bengtsson 50 kr, Carl E Johansson (?) 300 kr, Bengt Bengtsson 100 kr, Johan Sjö 100 kr, C. Åberg 100 kr, Oscar Nilsson 50 kr.

Bild 5 totalt 1150 kr.

J. Isaksson 5 kr, Hugo Ahlgren 25 kr, Hilding Lindquist 20 kr, Henrik Ahlgren 20 kr, Olof Palm 10 kr, J. Elg 20 kr, Albin Johansson 10 kr, A. Lindkvist 10 kr, Svante Jakobsson 10 kr, Familjen Bror Pettersson 15 kr, Seht Jönsson 10 kr, Elfin Bard 10 kr, Gustav Palm 10 kr, Göte Palm 10 kr, Thure Karlsson 10 kr, Hjalmar Isaksson 5 kr, Arvid Svensson 5 kr, Karl Sivers 5 kr.

Bild 6 totalt 210 kr.

Adolf Petersson 10 kr, Bertil Carlsson 10 kr, Holger Johnsson 5 kr, Wåge Palmquist 5 kr, Holger Gustavsson 5 kr, Lennart Peterson 5 kr, Alla(n) (?) Wickbom 5 kr, Axel Mohlin 10 kr, Evald Forsberg 25 kr, Helmer Gustavsson 5 kr, Axel Bengtsson 25 kr, Per Persson 15 kr, Folke Pehrsson 5 kr, Alb. Pettersson 10 kr, Gustaf Petersson 25 kr, C. A. Kry 20 kr.

Bild 7 totalt 185 kr.

Fredrik Johansson 5 kr, Ragnar Johansson 5 kr, Josef Tolf 5 kr, H. Tolf 5 kr, Gustaf Nyman 30 kr, Arvid Nyman 5 kr, Amanda Nyman 10 kr, Tore Nyman 5 kr, Otto Nyman 5 kr, Nils Nyman 5 kr, Gunnar Nyman 5 kr, Gunnar Moberg 5 kr, Helmer Nykvist 5 kr, Gustav Rydström 5 kr, H. Moberg 5 kr, Holger Pettersson 10 kr.

Bild 8 totalt 115 kr.

Henning Palm 10 kr, M. (?) Ousbäck 10 kr, J. A. Peterson 10 kr, Arvid G. Searson (?) 5 kr, A. M. Andersson 10 kr, K. G. Andersson 5 kr, Gunnar Nilsson 10 kr, John Källberg 25 kr, C. G. Högberg 10 kr, Göte Högberg 5 kr, Axel Johansson 5 kr, Gust. Ljungblad 25 kr, Oscar Ek 10 kr, Johan Ek 5 kr, Enar Gustafsson 10 kr, Johan Eriksson 25 kr, Herman Eriksson 25 kr, Alfr, Johansson 25 kr, J. Carlsson (?) 5 kr, Olle Johansson 5 kr.

Bild 9 totalt 240 kr.

David Friberg 5 kr, David Johansson 25 kr, R. Hansson 25 kr, C. Pettersson 25 kr, Gustaf Johansson 25 kr, Carl Andersson 50 kr, Gust. Johansson 10 kr, Ernst Anderberg (?) 25 kr, Karin Johansson (?) 25 kr, Sven Holger 10 kr, J. A. Karlsson 10 kr, A. Lorentson (?) 10 kr, Lars Ljungbergh 25 kr, Ester Gustafsson 50 kr, Oskar Pettersson 5 kr, Arvid Hermansson 5 kr, A. W. Johansson 5 kr.

Bild 10 totalt 335 kr.

Bengtsson 25 kr, H. H. 5 kr, Anton Magnusson 10 kr, Otto Gustafsson 25 kr, Isak (?) Sjölin 25 kr, Ture Åberg 25 kr, Olof Svensson 5 kr, K. Glad 10 kr, Ernst T. Klasson 50 kr, Emil Andersson 5 kr, Fritiof Johansson 5 kr, Oscar Bard 5 kr, Knut Larsson 10 kr, Helge Åberg 5 kr, Alvar Johansson 10 kr, Gustaf Karlsson 25 kr, Sven Karlsson 25 kr.

Bild 11 totalt 270 kr.

David Karlsson 25 kr, Axel Johansson 10 kr, Josef Palmér 10 kr, Anshelm Johansson 10 kr, Axel Andersson 10 kr, Edvin Jonsson 10 kr, Msert Moll (?) 25 kr, Pt. Johansson 10 kr, Emil Jönsson 25 kr, Tage Svedborg 10 kr, F. Malmström 5 kr, Martha Malmström 5 kr, Karl Johansson 10 kr, Harry Gustafsson 5 kr, Hanna Johansson 5 kr.

Bild 12 totalt 175 kr.

Albert Mathsson 20 kr, Adrian Nilsson 5 kr, E. A. Andersson 5 kr, Ragnar Nilsson 5 kr, Ivan Johansson 10 kr, Teres Bergström 10 kr, C. O. Pettersson 5 kr, Carl Doolk 10 kr, Tage Ousbäck 5 kr, Ivar Källgren 5 kr, Bror Svensson 5 kr, Gustav Johansson 5 kr, Axel Karlsson 5 kr, Karl Davidsson 5 kr, J. T. Ousbäck 5 kr, G. Davidsson 5 kr.

Bild 13 totalt 110 kr.

J. Jonsson 25 kr, E. A. (25 kr 50 kr i arbete för saken (?), Nils Källgren 50 kr, Jakob Grunditz 5 kr, J. W. Björk 10 kr, Filip Lorentzon 5 kr, Ture Söderström 5 kr, Edvardt (?) Mattsson 5 kr, Henry Ottosson 15 kr, Klaes Johansson Rosenlund 5 kr, Harry Johansson Fryebo 5 kr, Ivar Johansson Fryebo 5 kr, Harry Gustavsson Rosenberg 5 kr, Olof Berglund Lassabo 5 kr, Almesäng Sven Johansson 5 kr, Ida Kristina Andersson Pukarp 10 kr, August Larsson Widhult 5 kr, O. L. Karlsson Pukarp 5 kr.

Bild 14 totalt 245 kr.

Filip Danielsson Göransberg 25 kr, Gustaf Johansson Elgamo 10 kr, Karl Jansson 25 kr, Anders Jönsson 10 kr, Klaes Andersson 50 kr, Karl Glad 10 kr, C. A. Svensson 10 kr, Hulda Holmkuist (?) 20 kr, Axel Eriksson 10 kr, H. Pettersson 25 kr, Conny (?) Svensson 10 kr, Nils Gustavsson Hultsgärde 10 kr, K. F. Lorentsson Linneryd 5 kr, Axel Andersson Linneryd 5 kr, Viktor Johansson Linneryd 5 kr, Herman Bergström Linneryd 5 kr, Wiktor Bergström Linneryd 5 kr, Alvar Karlsson 5 kr, Johan Karlsson 5 kr, August Johansson 5 kr.

Bild 15 totalt 260 kr.

Yngve Karlsson Linneryd 10 kr, Erik Gustavsson Linneryd 5 kr, Anders Johansson 5 kr, Josef Lundgren 25 kr, Fritiof Sköld 5 kr, Klas Svensson 5 kr, Eskil Svensson 5 kr, A. E. Osbäck 10 kr, Thor Svensson 5 kr, Göte (?) Sandberg 5 kr, John Nilsson 25 kr, Johan Nöjd 5 kr, Halvar Nöjd 5 kr, Isak Johansson Fryebo 5 kr, Anna (?) Johansson Fryebo 5 kr, Karl Svensson Almesäng 5 kr, Ivar Ivarsson 5 kr.

Bild 16 totalt 135 kr.

Totalt belopp: 4000 + 1150 + 210 + 185 + 115 + 240 + 335 + 270 + 175 + 110 + 245 + 260 + 135 = 7430 kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar cirka 276 500 kronor.

De enskilda personernas bidrag fördelar sig enligt följande i 1936-år penningvärde med 2018-års penningvärde i direkt anslutning, 5 kr/154 kr, 10 kr/308 kr, 15 kr/462 kr, 20 kr/616 kr, 25 kr/770 kr, 30 kr/924 kr, 50 kr/1540 kr, 100 kr/3080 kr, 200 kr/6163 kr, 300 kr/9245 kr, 500 kr/15 408 kr och 5000 kr/154 076 kr.

Har någon av Er läsare något att berätta om detta eller har synpunkter på namnen, speciellt de svårlästa med frågetecken, så hör av Er!

 

Dela


2 reaktioner på Kapellet på Skillingaryds begravningsplats

Det vore intressant att läsa lite historia om hur det gick till när kyrkogården och muren runt om planerades.

På bild 12 ska det vara Ivar Källgren i stället för Inez Källgren. Vi känner igen hans namnteckning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *