Natur

Vallsjö nya kyrka

Natur Vår natur-och kulturkrönikör Dan Damberg har besökt Vallsjö nya kyrka.

Vallsjö nya kyrka i Sävsjö i Växjö stift, en natur- och kulturkrönika 7 bilder om perioden 1890–1891 då kyrkan uppfördes och ersatte den medeltida Vallsjö gamla kyrka från 1100-talet.

Text och foto Dan Damberg, Skillingaryd nio dagar in i oktober månad anno 2016.

Vallsjö nya kyrka, Vallsjö kyrka, är en kyrkobyggnad i Sävsjö i Växjö stift och är församlingskyrka i Sävsjö församling.

Kyrkan uppfördes under åren 1890–1891 och ersatte då den medeltida Vallsjö gamla kyrka som ligger cirka fyra kilometer öster om den nya kyrkan.

Historien om denna gamla medeltida så kallade Njudungskyrka från 1100-talet kommer att precenteras i en senare krönika.

Denna period då Vallsjö gamla kyrka byggdes sammanfaller med att byggnadshantverkare blev tillgängliga i området i och med att Lunds domkyrkas färdigställts och många hantverkare sökte sig till nya kyrkobyggen.

Den gamla kyrkan i Vallsjö uppfördes i sten med putsade fasader men redan på 1600-talets finns uppgifter om att den var i dåligt skick och att den upplevdes omodern och i mitten på 1800-talet aktualiserades därför frågan om att bygga en ny kyrka.

Vallsjö nya kyrka är helt byggd i granit och har aldrig varit vitrappad, som många andra kyrkor. Kyrkorummet har ett högt spetsbågigt tunnvalv i trä. I korets höga fönster finns glasmålningar utförda av Neumann och Vogels glasmästeri i Stockholm.

Nuvarande kyrka byggdes av gråaktig granit i nygotisk stil efter ritningar av arkitekt Gustaf Petterson, Jönköping, under åren 1890-1891 och består av långhus med torn i väster samt ett tresidigt kor i öster.

Det tresidiga koret domineras av glasmålningar, föreställande Kristus går på vattnet, som finns i de höga fönstren.

Altaret är fristående med tre målade symbolframställningar på framsidan utförda av målarmästaren O Månsson, Jönköping.

När järnvägen kom till Sävsjö år 1864 började området växa snabbt och det pågick en ständig kamp mellan Vallsjö och Norra Ljunga församlingar, som delade samhället i två delar.

När samhället växte allt mer, särskilt på den så kallade Vallsjösidan, räckte inte de två medeltidskyrkorna till för att hysa alla nya församlingsbor varför man uppförde en ny kyrka i Vallsjö församling.

Kyrkobygget skedde med stor framförhållning då Vallsjö församling vid kyrkans uppförande endast hade runt 1000 församlingsbor men endast 30 år senare hade närmare 4000 församlingsbor.

När Sävsjö municipalsamhälle bildade Sävsjö stad år 1947 slogs Vallsjö och Norra Ljunga församlingar ihop och bildade Sävsjö församling.

Under sent 2000-tal slog sig de tidigare många församlingar i Sävsjö kommun ihop och bildade Sävsjö kyrkliga samfällighet i vilken Sävsjö församling också ingår men de olika församlingarna har dock fortfarande ett visst självstyre.

När Vallsjö nya kyrka stod färdig år 1892, flyttades orgeln från Vallsjö gamla kyrka, byggd år 1868 av Johannes Magnusson i Lemnhult, över till den nya kyrkan men orgeln flyttades tillbaka till den gamla kyrkan år 1913.

Orgeln på bilden är mekanisk med 20 stämmor och levererades år 1972 av Västbo Orgelbyggeri i Långaryd.

Fasaden på orgeln är från den föregående orgeln som byggdes år 1913 av Johannes Magnusson i Göteborg och hade 14 stämmor.

En restaurering under ledning av arkitekt Johannes Dahl, år 1936, som omfattade bland annat isolering av väggar med hjälp av en uppmurad tegelmur invändigt med gjutasfalt i mellanrummet, det vill säga, samtliga väggar i långhus och tvärskepp, en höjning av altaret, ny färgsättning i ljusa grå toner, ursprungligen var bänkarna ådringsmålade i ekfärg, pelarna var marmorerade i grönt, väggar och valv i gråvita toner men efter luttvätt av snickerier och ommålning var bänkar i mörkt grönbrun färg med gröna inslag, pelare marmorerade i friskare färggivning, väggar och valv fick en varm ljus blågrå ton.

Predikstolen på bilden försågs med ljudtak samt en ny trappa och bänkgavlarnas krön togs bort och nya värmeelement sattes dit.

Innerfönster monterades med antikglas, dörrar kläddes med masonit, nya fogar gjordes utvändigt samt elektriskt ljus installerades.

En mer omfattande restaurering, under ledning av arkitekt Per Rudenstam, skedde under åren 1984-1986 då läktaren i norra korsarm togs bort, ändringar av bänkar för bättre sittkomfort gjordes, två rum under orgelläktaren inreddes för toalett, garderob och samlingsrum, fasta bänkar i korsarmar togs bort och ersattes av lösa stolar, ursprungliga golvet med betongplattor byttes ut mot ett kalkstensgolv.

En ommålning till ursprunglig färgsättning, ny altarskiva och restaurering till ursprungligt skick av altarring samt predikstol gjordes.

En utvändig omfogning av murverket med hydrauliskt bruk genomfördes och ett nytt koppartak på tornspiran lades dit samt en renovering av fönstren.

Det fristående altaret har på framsidan tre målade symbolframställningar utförda av målarmästare O Månsson i Jönköping bland annat föreställande ”Kristus går på vattnet” som finns i de höga fönstren.

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *