Aktuellt

Partier vill slopa skatt på förbränning

Aktuellt Både Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde i går utspel som innebär att avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.

– Det är mycket glädjande att politiken nu instämmer i att avfallsförbränningsskatten var ett misstag. Den samlade styrmedelsbördan från styrmedel som biooljeskatt, avfallsförbränningsskatt och utsläppsrätter är mycket tung att bära för energiåtervinningsanläggningarna just nu och försvårar nödvändiga investeringar. Detta kommer att göra skillnad, säger Klas Svensson, rådgivare för energiåtervinning på Avfall Sverige.

Moderaternas utspel ingår i deras plan för att säkra energiförsörjningen i vinter. Den innebär i korthet att Svenska Kraftnät ska få i uppdrag att beordra all kraftvärme i Sverige i beredskap för att klara elförsörjningen. De vill också stödja kraftvärmeanläggningarna genom att ta bort skatter på kraftvärme, biooljor och avfallsförbränning.

Socialdemokraterna vill ta bort skatten på avfallsförbränning under nästa år för att skapa bättre förutsättningar att producera mer el. För att finansiera detta vill de ta bort rabatten på energiskatt som stora serverhallar idag har.

Avfallsförbränningsskatten, som infördes i april 2020, har under hela sin korta historia fått utstå hård kritik. Utredningen Brännheta skatter (SOU 2017:83) avrådde av en rad skäl från att införa skatten, och Avfall Sverige och ett flertal andra remissinstanser instämde. Efter införandet har både Avfall Sverige och Skatteverket genomfört utvärderingar av skatten och inte kunnat se någon styreffekt på avfallsflöden, sortering eller materialåtervinning. En utredning som tillsatts för att förbättra skatten genom ytterligare undantag, kom fram till att detta inte skulle förbättra den. Den föreslog dock ändå ett undantag för matavfallsrejekt då detta ingick i uppdraget.

– Ett stort problem kvarstår dock, och det är att Sverige, tillsammans med två andra länder, är de enda EU-länderna som inkluderar avfallsförbränning i EU:s handel med utsläppsrätter, EU-ETS. Det betyder att vi varje år frivilligt ger bort 100-tals miljoner kronor till EU som hade kunnat investeras i svenska anläggningar Det gör det också svårt för våra medlemmar att konkurrera på den gemensamma avfallsbehandlingsmarknaden. Antingen ska alla länders anläggningar vara med, eller inga, säger Klas Svensson.

Källa: Pressmeddelande från Avfall Sverige

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *