Aktuellt

Plånboksfrågor viktiga för sex av tio väljare

Aktuellt Sex av tio tycker att privatekonomiska frågor är viktiga när de väljer vilket politiskt parti de ska rösta på i valet. De viktigaste frågorna uppges vara lägre skatt på bränsle och energi, samt högre pensioner och bidrag till pensionärer. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank.

Sex av tio tycker att privatekonomiska frågor är viktiga när de väljer vilket politiskt parti de ska rösta på i valet. Arkivbild

─ Det är tydligt i både vår undersökning och i debatten att plånboksnära frågor kommer vara viktiga i valet. För hushållen har det mesta blivit dyrare, elen, maten, boendet, och det känns i plånboken för de flesta, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

När det gäller politiken de närmaste fyra åren tycker över hälften att en hållbar omställning i samhället avseende klimat och miljö är viktig, det gäller både för kvinnor och män och i de flesta åldersgrupper. Nära 40 procent uppger att pensionssystemet och integrationen är viktiga frågor.

Trendbrott i synen på högre pensioner

Pensionerna kan höjas antingen genom större avsättning till allmän pension (via skattesystemet) eller genom att avsättningen till tjänstepension ökar (via arbetsgivaren). Lika många föredrar högre avsättning till allmän pension som ökad avsättning till tjänstepension.

─ Jämfört med tidigare års undersökningar ser vi nu att andelen som vill finansiera skattevägen minskar och numera är lika stor som andelen som vill höja pensionerna via tjänstepensionen. Det skulle kunna vara så att hushållen har förstått att det kan vara svårt att komma överens politiskt om pensionerna och att då tjänstepensionen kan vara en enklare väg framåt, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Många önskar ekonomiska stimulanser för hållbar omställning

För att påverka hushåll och företag att göra hållbara förändringar och investeringar föredras ekonomiska stimulanser före tvingande åtgärder. Över hälften skulle vilja se ekonomiska stimulanser till hushållen för att göra hållbara förändringar och över 40 procent vill att företagen ska få ekonomiska stimulanser för en hållbar omställning.

Mer än hälften oroar sig för högre priser

Många oroar sig för sin privatekonomi, över hälften känner oro för höga matpriser och elpriser. Fyra av tio oroar sig för att inte lönen stiger i samma utsträckning som priserna. Höga drivmedelspriser och att sparandet minskar i värde oroar också hushållen. Knappt 30 procent av hushållen tror att deras privatekonomiska situation kommer vara sämre om sex månader än den är nu.

─ Nästan sju av tio har dragit ner eller planerar att dra ner på sina utgifter. Främst är det restaurangbesök, nöjen, samt kläder och skor man drar ner på. Tre av tio har också lagt mindre pengar på semestern i år än de brukar. Det är tuffa tider nu, säger Arturo Arques.

Skattefrågor och stimulanser för hållbar omställning viktigt för företagare
Företagare känner sig tryggare med sin privatekonomi än anställda, och de tycker i större utsträckning än anställda att de privatekonomiska frågorna är viktiga i valet, främst är det skattefrågor man prioriterar. Även för företagare är miljö och klimat den viktigaste frågan för politikerna de närmaste fyra åren. 56 procent av företagarna i undersökningen tycker att ekonomiska stimulanser för företag att göra en hållbar omställning är rätt väg framåt. Många vill också ha en översyn av skattesystemet och åtgärder som gör det enklare att starta och driva företag.

Källa: Pressmeddelande från Swedbank

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *