Aktuellt

Socialminister Jakob Forssmed till Växjö

Aktuellt Den 11 oktober kommer socialminister Jakob Forssmed till Växjö och besöker myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Det är första gången han besöker myndigheten. – Socialministern kommer att möta personalen och informera om regeringens prioriteringar inom myndighetens politikområden, ungas och civilsamhällets villkor. Vi kommer att presentera resultat från olika rapporter och andra delar av vår verksamhet, säger generaldirektör Lena Nyberg i ett pressmeddelande.

Den 11 oktober besöker socialminister Jakob Forssmed (KD) myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i Växjö. Pressbild: Regeringskansliet

MUCF är en av flera myndigheter som omfattades av 2017 års regeringsbeslut om omlokalisering av hela eller delar av verksamheter från Stockholm till andra delar av Sverige. För MUCF innebar beslutet att hela verksamheten med ett 70-tal anställda flyttades till Växjö i februari 2019. I dag har myndigheten cirka 120 anställda och lyder sedan 2022 under socialdepartementet.

– Vi är glada över att socialministern besöker MUCF och våra lokaler i Växjö. Efter omlokaliseringen har myndigheten vuxit och vi får många viktiga uppdrag som berör både ungas och civilsamhällets villkor. Vi tar fram viktig kunskap inom båda politikområdena, säger Lena Nyberg.

I årets budgetproposition föreslår regeringen en rad sammanslagningar av myndigheter, vilket även påverkar MUCF.  Regeringen föreslår bland annat att Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, ska slås samman med MUCF.

Jakob Forssmed besöker MUCF onsdag den 11 oktober. Med på besöket är även Carl-Johan Friman, handläggare på socialdepartementet.

Fakta: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

∗ Sprider kunskap om unga. MUCF tar fram och sprider kunskap om levnadsvillkoren för unga i Sverige (13 till 25 år) i frågor som rör allt från arbete, utbildning, hälsa, fritid till inflytande. Det sker bland annat genom statistik på webbportalen Ungidag.se och genom rapporter som belyser olika områden för unga på ett djupare plan. MUCF utbildar och tar även fram stödmaterial till skolpersonal, fritidsledare och andra som arbetar med unga.

∗ Stöd för kommunerna. MUCF stödjer kommuner i deras arbete med ungdomsfrågor, bland annat g zenom LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Hittills har 200 av Sveriges kommuner använt sig av LUPP för att få in eller öka ungdomsperspektivet i beslutsfattande och planering.

∗ Civilsamhällets villkor. MUCF tar fram och sprider kunskap om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger också bidrag till organisationer, föreningar, kommuner och till internationellt samarbete. Bland de organisationer som får mest i bidrag finns Scouterna, Sveriges Elevkårer, Spelhobbyförbundet Sverok, Sveriges Schackförbund och Sesus (Riksförbundet för studentkårer, nationer och intresseföreningar)

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *