Aktuellt

Tre av fyra företag bryter mot arbetsmiljölagen – nu granskas 32 arbetsplatser i länet

Aktuellt På tre av fyra byggföretag har skyddsombud inte fått vara med i planeringen vid uppstart av ett bygge, trots att det är ett lagkrav. Nu kontrollerar fackförbundet Byggnads 32 arbetsplatser i Jönköpings län. – Vi kraftsamlar för att skapa säkrare arbetsplatser i länet, säger Morgan Nyberg, ordförande för Byggnads Småland-Blekinge.

På tre av fyra byggföretag har skyddsombud inte fått vara med i planeringen vid uppstart av ett bygge, trots att det är ett lagkrav. Nu kontrollerar fackförbundet Byggnads 32 arbetsplatser i Jönköpings län. Arkivbild: David Alin

En färsk undersökning från Byggnads visar att arbetstagarna ofta stängs ute från arbetsmiljöarbetet – på bekostnad av tryggheten. 73 procent av de 3 500 medlemmarna som deltog i undersökningen svarade att varken skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant fått vara med i planeringsarbetet vid byggstart.

Enligt arbetsmiljölagen ska samverkan ske i all planering som påverkar arbetsmiljön och risker ska bedömas så tidigt som möjligt.

– Tidiga riskbedömningar och samverkan är ett av de effektivaste sätten att motverka olyckor och arbetsskador. Här måste det bli bättring, arbetsgivarna måste se över sin planering och faktiskt börja följa lagen, säger Morgan Nyberg, ordförande för Byggnads Småland-Blekinge, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att det finns ett tydligt samband mellan deltagande och trygghet. Den upplevda tryggheten är markant högre när arbetstagarna fått vara med i planeringen.

I Jönköpings län deltog sammanlagt 114 medlemmar i undersökningen. Av dessa svarade bara tre av tio att skyddsombudet fått vara med och medverka i planeringen av arbetsmiljön vid uppstarten av det nuvarande byggprojektet startade.

Av Jönköpingsmedlemmarna svarade också 30 procent att de inte fått någon utbildning utifrån riskerna i sitt arbete, hälften att de inte upplever att alla åtgärder är vidtagna för att motverka ohälsa och olyckor samt 20 procent att de inte känner sig trygga på arbetsplatsen.

– Byggbranschen är en av landets mest olycksdrabbade och Jönköpings län är inget undantag. Att så många av våra medlemmar känner sig direkt otrygga på sina arbetsplatser är helt oacceptabelt. Byggnads ombudsmän och förtroendevalda jobbar hela tiden för att arbetsplatserna ska bli säkrare och nu gör vi en rejäl satsning, säger Morgan Nyberg.

32 arbetsplatser granskas

I dag, den 23 oktober, inleder Byggnads landsomfattande arbetsplatsbesök för att granska arbetsmiljön. I Jönköpings län besöker förbundet sammanlagt 32 arbetsplatser under veckan.

Under förra året gjordes motsvarande kontroller med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Då hade hela 86 procent av de granskade arbetsplatserna hade någon form av brist.

– Vi vet att den här typen av riktade kontroller ger resultat. Här måste arbetsgivarna ta ett större ansvar, vi ska ha trygga arbetsplatser där tidig riskbedömning och planering är en självklarhet, säger Morgan Nyberg, ordförande för Byggnads Småland-Blekinge.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *