Boende

Nytt strandskydd – nya möjligheter för landsbygden

Boende Strandskyddet har länge lagt en våt filt över utvecklingen på svensk landsbygd med sin omoderna lagstiftning. Förslaget om nya regler ger nya möjligheter att bo och arbeta i hela landet. LRF välkomnar utredarens förslag om att göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden.

– Utredningen landade bra. Det är helt orimligt att tillämpa 1970-talets rädsla för överexploaterad skärgårdskust på 2020-talets landsbygd, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Strandskyddsutredningens direktiv var tydliga. Förslag skulle läggas som innebär att strandskyddet görs om i grunden. Det lokala inflytandet stärks och det blir lättnader på landsbygden.

– Nu läggs flera förslag som gör det lättare att både bygga bostäder och utveckla sitt företagande. Det är oerhört viktigt att landsbygden och de gröna näringarna får möjlighet att ta vara på de strandnära lägena, säger Palle Borgström.

LRF har deltagit i utredningen och menar att resultatet nu till stor del lever upp till direktiven. Samtidigt återstår det en hel del att bevisa. Det är många runt om i landet som länge blivit lovade ett mer landsbygdsanpassat strandskydd, men som ständigt blivit besvikna.

– Det är inte första gången vi har hört att en strandskyddsreform ska göra det lättare att bygga på landsbygden. Därför måste nu såväl lagstiftare som myndigheter se till så att de här förslagen blir genomförda fullt ut. För att lagstiftningen ska bli trovärdig finns inte utrymme för ännu ett fiasko, säger Palle Borgström.

Utredningens viktiga reformer är:

  • Borttagande av allt strandskydd runt sjöar på upp till 1 hektar och vattendrag upp till 2 meters bredd. Detta innebär minskat krångel i stora delar av landet.
  • Borttagande av allt strandskydd runt anlagda vatten, som våtmarker och dammar, som tillkommit efter 1975. Oerhört viktigt då det i delar av landet inträder strandskydd när man anlägger exempelvis en våtmark för att minska näringsläckaget eller för att gynna den biologiska mångfalden. Det omfattar även dammar för bevattning.
  • Kommunerna ges möjlighet att peka ut så kallade landsbygdsområden i kommunens översiktsplan för att i dessa tillämpa tre nya, och generösa, skäl för dispens. Här kommer möjlighet till utveckling bli mycket stor. Ingen begränsning av hur stora eller hur många dessa landsbygdsområden är.
  • Kommunerna kan också välja att hos länsstyrelsen ansöka om att strandskyddet helt tas bort i områden med lågt exploateringstryck och god tillgång till strand.

Källa: Pressmeddelande från Lantbrukarnas Riksförbund

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *