Debatt

15 770 röster att ta på allvar

Debatt I vårt Jönköpings län har små och medelstora företag skapat fyra av fem nya jobb under de senaste decennierna. Arbeten som 65 700 kvinnor och män går till varje dag, vilket är fler än i de större företagen.

Sedan 1990 har dessa företag skapat 28 769 nya jobb i länets småföretag. Under samma tidsperiod har antalet anställda i den offentliga sektorn ökat med 10 200 personer och de större bolagen ökat med dryga 10 800. Jönköpings län vore onekligen en annan plats utan sina småföretag.

Valdagen närmar sig med stormsteg. Med mindre än ett halvår kvar är det återigen dags för invånarna i Värmland att välja representanter till riksdag, region och kommunfullmäktige. Inför den kommande rösträkningen och dess slutliga resultat har Företagarna, tagit tempen på länets kommuner. Resultatet är inte bra, tvärtom. Om vi hade pratat om patienter och inte kommuner hade bedömningen i många fall varit ett oroande hälsotillstånd. En långsiktig och hållbar förändring måste ske för att vi ska kunna skapa den framtid vi vill ha och det måste ske nu.

Vad som behövs är fler politiker som bortom fagra ord förstår företagandets villkor.  Inför varje beslut behöver våra makthavare ställa sig frågan om förändringen kommer göra det enklare eller svårare att driva företag i länet. Om svaret är det sistnämnda hör förslaget hemma i papperskorgen.

Företagarnas unika statistik visar att småföretagen står för den största andelen av kommunala skatteintäkterna i 189 av Sveriges 290 kommuner. Ett enormt styrketecken, men det är något som inte står rätt till. Sex av tio företagare anser att utvecklingen går åt fel håll.

Efter två års pandemirestriktioner, rekordhöga priser på el och drivmedel, en våg av brottslighet – och en regering som gjort få saker för att på riktigt förbättra företagsklimatet – står många av regionens företag vid ruinens brant.

Såväl lokalt, regionalt som nationellt kommer det krävas massiva insatser för att göra det enklare att driva företag och i förlängningen att anställa. Det behövs en nolltolerans mot förslag som leder till ökade kostnader och ökad regelbörda för hårt arbetande företagare. En politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste därför inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag.

Nästan alla företag vill växa och många vill anställa fler personer. Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till allmänheten. Jönköpings län behöver en företagarpolitik för länets välfärdskapare som bygger på minskad regelbörda, sänkta kostnader och en ökad tillgång till kompetent arbetskraft – så att företagen kan växa, anställa fler och fortsätta bidra till vår gemensamma välfärd. Det här enkla sambandet kan låta självklart – men det finns fortfarande många av våra folkvalda som behöver påminnas om det.

Länet har 43 200 företag som drivs av 15 770 företagare. Det är 15 770 röster som tillsammans bär en stor del av länets arbetstillfällen på sina axlar. De måste tas på allvar, inspireras av och förhållas till som väljare, jobbskapare och länsinvånare. Ge företagare förutsättningar att växa – för när företag växer, växer Jönköpings län.

Frida Boklund
Företagarna

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *