Debatt

Anki Göransson (S) debatterar sjukvården

Debatt Socialdemokratiska regionpolitikern Anki Göransson har skickat in en debattartikel om sjukvården som vi publicerar här.

Satsningar på vårdpersonalen ger bättre sjukvård

Trots att Region Jönköpings län har en stark ekonomi, mycket tack vare ökade stadsbidrag från S-regeringen – bland annat patientmiljarden, professionsmiljarden, satsningar på kvinno- och förlossningsvård, så ser vi en utveckling inom hälso- och sjukvården som är oroande.

Vi har en allt större brist på vårdpersonal inom flera yrkeskategorier, inklusive en stor del personal som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Det är alarmerande och den utvecklingen måste hejdas.
De ansvariga regionpolitikerna hos M, KD, L och C säger att det inte är någon kris i Region Jönköpings län.
Men samtidigt säger KD, som har det regionala ansvaret för sjukvården, att svensk sjukvård är i kris. Detta på grund av att kömiljarden togs bort. Sanningen är att vårdköerna började växa innan kömiljarden togs bort vid maktskiftet 2014.

Det är den akuta bristen på personal som är problemet. Alliansregeringen valde att inte öka antalet utbildningsplatser inom vård och omsorg under förra mandatperioden.
Att S-regeringen tog bort kömiljarden berodde på att den var prestationsbaserad. Professionen inom hälso- och sjukvården upplevde att den medicinska prioriteringen påverkades på grund av att det fanns ekonomisk vinning i att välja bort viss vård som egentligen var mer akut.

För att få bort den här undanträngningseffekten valde S-regeringen i stället att införa en professionsmiljard som exempelvis har bidragit till fler vidareutbildningar av sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor, som det råder stor brist på.

Vi socialdemokrater vill se förbättringar som gynnar personal och patienter. Det handlar om mindre administration, fler arbetskamrater, kompetensutveckling för alla yrkesgrupper och ökat inflytande över schemaläggning som gör att allt fler orkar jobba heltid.
Vi socialdemokrater är ett starkt ansvarsbärande parti, med vilja att kompromissa. Men vi är inte beredda att kompromissa kring jämlikhet och rättvisa villkor. Vi sätter tryggheten framför skattesänkningar.
Vi Socialdemokrater vill ta över och styra Region Jönköpings län efter valet. Vi vill förändra för att få en ökad delaktighet, jämlikhet och jämställdhet. Satsningar på vårdpersonalen ger en bättre sjukvård.
Anki Göransson (S) Regionpolitiker

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *