Debatt

”Att man behandlar sin personal så vårdslöst”

Debatt Nu har alltså nionde sjuksköterskan sagt upp sig ifrån Intensivvårdsavdelningen. Totalt över 20 stycken medarbetare har lämnat in sina avskedsansökningar till Intensivvårds- och Operationskliniken. Att Regionen behandlar sin egen personal så vårdslöst är inget annat än en katastrof. Läs debatten från (V) och deckarförfattaren här

Alla vet att Regionen inte klarar sig inte utan vårdpersonalen, det om något borde pandemin ha lärt oss. Det går alltså inte att å ena sidan säga att vi har en extraordinär situation som arbetsgivare och förvänta sig att personalen ska ställa upp. För att sedan som arbetsgivare inte möta upp.

Forskning visar att personal som mår bra på sitt arbete, presterar bättre, håller sig friska och orkar mer. Det är alltså vetenskapligt bevisat att det måste finnas en balans mellan ansträngning och belöning. Tydliga mål. Närvarande ledarskap och en balans mellan arbete och fritid.

Med det sagt menar vi att Regionen måste ta väl hand om sin vårdpersonal. Det är dessutom helt nödvändigt både på kort och lång sikt samt ur ett ekonomiskt perspektiv. För att kunna rekrytera tillräckligt med personal och höja grundbemanningen över tid krävs rimliga lönenivåer och bra arbetsmiljö. Där finns inga genvägar. Då är det ju skönt att veta att det finns goda ekonomiska möjligheter i Region Jönköpings län. Regionen har råd att ta hand om sin personal. Staten har kompenserat regionerna för kostnader som är tätt förknippade med pandemin. Så även om det har gått åt extra resurser under pandemin så är Region Jönköpings län långt ifrån barskrapat.

Vad regionen däremot inte har råd med är att förlora erfarna och kompetenta medarbetare i ett läge där konkurrensen om vårdpersonalen är stenhård.

För att tala klarspråk, det går inte dra in personalens semester, föräldraledighet. Vänta med att ge besked om ledighet och ersättningar in i det sista. Arbeta ihjäl sin personal med extrapass och övertid för att sedan ifrån arbetsgivarens sida inte ge tillbaka. För att sedan sitta och påstå att alla lagar och regler har följts. Gå ut i media och tala om att skjuten semester kommer att ge 30 000 kr i ersättning när ni vet att ingen av dom kommer få ta del av det. Eller göra hänvisningar som kan misstolkas att personalen har en ersättning på 70 000 kr generellt när ni själva vet hur långt ifrån sanningen det påståendet är. Det här är inte en kaka ni kan sitta och plocka russin ur.

Förlorar Regionen sin personal kommer det leda till att personalen istället måste hyras in. Vilket både är dyrt och ohållbart i längden och knappast kommer att underlätta för den personalen som blir kvar. Inhyrdpersonal kan förvisso vara mycket kompetent men de bidrar inte på samma sätt i team- och utvecklingsarbete. Om regionen skall klara av vårdskulden och även förhindra framtida vårdkriser så behövs en höjd grundbemanning, kring det finns det ingen tvekan. Därför behövs handlingskraft och det är något som den styrande koalitionen än så länge tycks ha saknat.

Koalitionen bär det tyngsta ansvaret både för att rätta till de problem som finns men också för att förhindra att nya problem uppstår i pandemins kölvatten. Var är egentligen koalitionens förslag, idéer och handlingskraft? För ett par veckor sedan fick koalitionen samma fråga i tidningen av en av oss och än så länge har koalitionen givit några svar. Tvärtom, istället för att svara på frågorna skrev de en debattartikel på ett helt annat ämne. Eller debattartikel, dimridå är väl vad det egentligen skall kallas.

Alla vet att Coronapandemin har satt oss i en extraordinär situation. Sjukhusens vårdpersonal har ställt upp därefter! Det Regionens politiker och tjänstemän verkar missar är att det inte bara kan vara så ifrån ett håll. Ingen går med på det. Därav kommer uppsägningarna nu.

På Intensivvårdsavdelningen började det med att sköterskorna larmade. Sedan läkarna. Oppositionen flaggade för att det inte fungerar. Personalen som bokstavligen har befunnit sig mitt i infernot kräver svar. Men ingen lyssnar. Ingen reagerar. Nu har personalen börjat säga upp sig, tjugo stycken har lämnat in sin avskedsansökan. Vad mer krävs för att ni ska agera? Det är trots allt ni som bestämmer. Och invånarna i Jönköping tillsammans med personalen på sjukhuset förtjänar svar.

  • Hur ska förtroendekrisen lösas?
  • Hur ska vårdskulden arbetas av?

Eran strategi att tiga ihjäl frågan, ducka ansvar – Håller inte längre! Eran egen personal flyr ifrån erat sjukhus. Problemen eskalerar. Frågan är väl när ni tycker att det är rimligt att komma med några svar? När det inte längre finns någon personal kvar?

Mikael Ekvall, Vänsterpartiet
Frida Moisto, Sjuksköterska och deckarförfattare

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *