Debatt

Bekymmersamt bemanningsläge på förlossningskliniker

Debatt I tidningar kan man nu ta del av att bemanningsläget på länets förlossningskliniker inför sommaren är bekymmersamt. Läs (V):s debattartikel här

Det är mycket oroväckande eftersom det är viktigt att alla känner en trygghet i att man kan lita på förlossningsvården även på sommaren. Med anledning av situationen, som tycks återkomma varje sommar, vill vi i Vänsterpartiet lyfta fram ett av de förslag vi driver för att långsiktigt klara av att garantera alla medborgare en trygg förlossning och en säker vård även på sommaren.

I budget har vi föreslagit höjd grundbemanning inom sjukvården med en högre numerär för att kompensera för vakanser, sjukfrånvaro och för att minska behovet av övertid. Men även för att klara av bemanning vid storhelger och semester. Med detta förslag finns mycket att vinna, för både personal och för patienter. För personalen, fler arbetskamrater vilket leder till minskad stress och större möjlighet till ledighet, det tror vi leder till minskad sjukfrånvaro och ökad vilja att arbeta kvar i vården. När färre behöver arbeta slitsam och för regionens del dyr övertid så öppnas många möjligheter. För patienten blir det mer tid till samtal med personal och större trygghet i att vården finns där när den behövs som bäst. De goda sidoeffekterna är många exempelvis att en barnmorska kan ta sig mer tid att prata förtroligt med en förstföderska, som då känner sig tryggare inför förlossningen. Eller att risken för att en förlossning inte kan genomföras på den klinik som det först var tänkt minskar.

Kostnadsmässigt bedömer vi att det finns pengar att spara med en högre grundbemanning jämfört med att göra akuta åtgärder med bemanningspersonal och med hjälp av dyr övertid.

Dessutom är det en bättre kontinuitet med ordinarie personal som känner varandra och som kan täcka upp för varandra vid behov av byte av arbetspass utan att behöva arbeta ihjäl sig. Eller att blanda in administratör för att kalla in dyrare bemanningspersonal vilket annars kan bli framtiden. Fler arbetskamrater i vården tror vi innebär en mer effektiv och kvalitetssäker vård.

Tommy Bengtsson (V) regionpolitiker från Höglandet
Mikael Ekvall (V) regionråd

Dela


1 reaktion på Bekymmersamt bemanningsläge på förlossningskliniker

Vad är det som händer i det svenska samhället? Finns det något som fungerar som det bör göra? Föds det flera barn? Utbildas det för lite barnmorskor? Är det kanske politiker som inte förstår att agera i god tid? Tror de kanske att det löser sig om de bara avvaktar och väntar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *