Debatt

Bildningsförbundet vaccinerar

Debatt Bildningsvaccination erbjuds alla av Bildningsförbundet.

Just nu pågår en intensiv valperiod med debatter och insändare i mängd. Det är kanske därför lätt att drunkna i mediebruset.
Vi i Jönköpings läns bildningsförbund vill ändå göra ett inlägg som är av stor vikt för oss – för alla – och för demokratin.

Vi känner att de uttryck som alltför ofta kommer fram av främlingsrädsla och intolerans bottnar i en okunskap om vad kultur och bildning står för. Vi som representerar länets studieförbund och folkhögskolor vill poängtera vår betydelse och vår roll som vi är villiga att ta på oss för att skydda demokratin.

Genom vår verksamhet kan klyftor i samhället överbryggas och kunskapsförakt ersättas av samtal. Allt med målet att spräcka filterbubblor och avslöja fake news. Välinformerade medborgare står på en fast grund och är väl rustade att bemöta de angrepp på vårt demokratiska styrelseskick som kommer från olika organisationer och grupper.

Vi måste alla motverka den propaganda som påverkar oss och som i värsta fall gör att vi blir av med sunt förnuft. Samtidigt som valrörelserna pågår sker i kommuner och regioner en diskussion om hur framtida ekonomiska medel ska användas och fördelas.

Med hänvisning till vår viktiga uppgift som demokratiförsvarare och kunskapsförmedlare är vi övertygade om att våra verksamheter även i fortsättningen kommer att prioriteras. Något annat vore ovärdigt en region och med kommuner som av tradition är präglad av ett starkt civilsamhälle och aktivt föreningsliv. Kunskap är den bästa vaccineringen mot mörka krafter! Slå vakt om demokratin – värna bildning och kultur – stöd oss i vårt arbete.
Styrelsen för Jönköpings läns bildningsförbund

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *