Debatt

Bostadspolitik

Debatt Mats Green (M) debatterar

Nu inleder vi ett skifte i bostadspolitiken

Mats Green (M)

Den rådande bostadskrisen påverkar hela det svenska samhället och fördjupar Sveriges just nu största samhällsproblem. Bristen på bostäder, trygghetsproblemen, tillväxten och integrationsutmaningen. Alla dessa akuta problem förvärras just nu av en bostadsmarknad som inte fungerar. Ungdomar saknar idag möjlighet att flytta hemifrån, kommuner kan inte etablera nyanlända och företag kan inte rekrytera.

Med Moderaternas och Kristdemokraternas budget som nu blir verklighet tar vi steget från en dyr subventionspolitik för miljarder som inte lett till nämnvärt fler bostäder, till att ansvarsfullt prioritera med skattebetalarnas pengar. Att låta fler pensionärer som lever med små marginaler få behålla mer pengar i plånboken och höja lönen för våra hårt arbetande poliser, går för oss moderater alla dagar i veckan före att dela ut miljardsubventioner till enskilda byggaktörer. Byggsubventioner har varit ett sätt för den passiva rödgröna regeringen att köpa sig fria från skyldigheten att genomföra en mängd rejäla reformer av den dysfunktionella bostadsmarknaden. Bostadsbyggandet tog fart innan stödet var på plats och har vänt neråt innan det nu avskaffas.

Trots den värsta bostadskrisen på mer än ett halvsekel har ingen regering i modern tid levererat så få förslag för att öka bostadsbyggandet. Det är både oacceptabelt och ohållbart. Regeringen Löfvens passivitet i bostadspolitiken har fördjupat bostadskrisen. Sverige är i behov av en sammanhållen bostadspolitisk reformagenda som tar ett helhetsgrepp för att bekämpa bostadskrisen. Det finns inte en enskild lösning eller reform som kan råda bot på de omfattande problemen på bostadsmarknaden.

Det är tydligt att det behövs ett antal genomgripande regelförenklingar för att förkorta och förenkla byggprocessen. Tillgången till byggbar mark måste underlättas genom bland annat ändrade bullerregler och reformerat strandskydd. Bostadsskatterna bör ses över och rörligheten på bostadsmarknaden måste bli bättre.

De senaste prognoserna pekar på att bostadskrisen ser ut att fördjupas med tydligt fallande byggtakt. Med Moderaternas och Kristdemokraternas budget inleder vi nu ett skifte i bostadspolitiken. Vi lämnar nu den dyra och ineffektiva subventionspolitiken bakom oss. Sverige behöver en ny och handlingskraftig regering som kan genomdriva effektfulla lösningar för fler bostäder och en bättre fungerande bostadsmarknad.

Mats Green (M)
Bostadspolitisk talesperson
Riksdagsledamot

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *