Debatt

Budgivning om välfärden saknar fokus på hur skatteintäkter skapas

Debatt Läs Företagarnas debattartikel här

Välfärdens finansiering och kommunernas ekonomi ser ut att bli en ödesfråga i Jönköpings län de kommande åren. Men allt för många politiker fokuserar mer på hur pengarna ska fördelas än hur de ska skapas, skriver representanter för Företagarna.

Den senaste tiden har ekonomin i Sveriges regioner och kommuner varit en minst sagt het politisk fråga. På nationell nivå har riksdagens partier budat mot varandra om vem som är villig att ge mest pengar till välfärden, i form av bidrag till kommuner. Men ännu en gång går partier och politiker i fällan att lägga allt sitt fokus på att diskutera hur mycket av skattekronorna som ska spenderas, men desto mindre på frågan om hur dessa skatteintäkter ska skapas.

Under valrörelsen 2018 anordnade Företagarna politiska debatter i hela landet med syftet att belysa företagandets villkor. Både från höger och vänster utlovades då en rad åtgärder för att förbättra för småföretagare som bidrar till kommunernas sysselsättning och skatteintäkter. Tiden går snabbt och om två år går vi åter igen till vallokalerna. Det finns anledning att fråga sig om det blivit enklare eller svårare att vara småföretagare i Jönköpings län?

Än så länge lämnar leveransen av vallöftena på många håll mer att önska.

Nu går därför startskottet för en landsomfattande offensiv där Företagarna träffar kommunledningar runt om i länet och berättar vad som är viktigast för kommunen att prioritera för att ytterligare vässa företagsklimatet. I samband med detta lanseras även rapporten Företagarfakta som visar att småföretagen och deras anställda i Jönköpings län står för 4,5 miljarder kronor av kommunernas intäkter varje år.

63 950 personer går varje dag till jobbet på ett mindre företag i Jönköpings län, vilket är fler än i de större företagen. Sedan 1 990 har det skapats 17 694 nya jobb i regionens småföretag samtidigt som antalet anställda i den offentliga sektorn och i de större företagen har ökat med nästan 7 624 tjänster.

Ur vissa avseenden har det på flera håll blivit enklare och bättre att driva företag i Jönköpings län

län, inte minst jämfört med för några decennier sedan. Synen på entreprenörskap och politikers attityder mot företagare har blivit mer positiv. Digitalisering och globalisering har för många företagare öppnat upp nya marknader som gör det lika enkelt för en företagare i länet att sälja sina varor och tjänster till konsumenter i övriga världen.

Men stora utmaningar återstår. Kriminalitet har under de senaste åren blivit en faktor som förpestar tillvaron för många företagare och deras anställda, särskilt inom handeln. Att lyckas hitta och rekrytera rätt kompetens är det största tillväxthindret för företagare i hela länet. Onödiga regler, höga avgifter och brist på förståelse från politiker och tjänstemän fortsätter på många håll att hämma företagandet.

Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en kommun eller region. Utöver den service och tjänster som småföretagen står för, bidrar de till sysselsättning och därmed också till de skatteintäkter som möjliggör kommunal välfärd. Av just den här anledningen fortsätter vi elda på kommunerna i en småföretagarvänlig riktning och fortsätter vara en regional och lokal blåslampa för att inte politikerna ska tappa fokus.

Nu pågår det en budgivning om välfärdens finansiering. Vad som hade varit ännu bättre vore en budgivning om förbättrade villkor för Jönköpings läns företagare så att den gemensamma kakan kan bli ännu större.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län
Pontus Lindström, expert lokalt företagsklimat på Företagarna

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *