Debatt

Dags för ”pappografi”

Debatt Läs här Kari Parman, ordförande för (S) i Gnosjö;s insändare om "pappografi".

Varje år diagnostiseras 10 000 nya fall av prostatacancer och 2500 män dör årligen till följd av denna sjukdom. Detta gör prostatacancer till landets  vanligaste cancersjukdom. Därför är det helt obegripligt att man inte erbjuder regelbunda screeningar av prostatacancer med PSA-prov till män.
Tillsammans med bröstcancer är prostatacancer den vanligaste cancerformen i Sverige. För att upptäcka tidiga former av bröstcancer erbjuds idag alla kvinnor i åldern 40–74 år regelbundna kontroller. En tidig upptäckt av cancer kan förhindra att cancer utvecklas och sprider sig. Till skillnad från bröstcancer görs det inte idag några regelbundna kontroller för upptäckt av prostatacancer hos män utan kontroll görs först vid misstanke om cancer.
Länge har man ansett att nackdelarna med ett allmänt screeningprogram för prostatacancer varit större än fördelarna. Detta eftersom PSA-testning leder till överdiagnostik och att därmed många män, som inte har en allvarlig prostatacancer, behandlas i onödan.
Prostatacancer är de facto den cancerform som orsakar flest dödsfall bland män i Sverige. Därför borde det vara en självklarhet att sjukvården erbjuder regelbunda screeningar av prostatacancer med PSA-prov till alla män över 50 år.
Kari Parman
Ordförande
Socialdemokraterna
Gnosjö
Taggar

Dela


1 reaktion på Dags för ”pappografi”

Instämmer helt !!!
Löjligt resonemang om överdiagnostik från en del sk ”specialister”. Hellre behandla en för mycket än en för lite. Hemskt att se hur många av mina bekanta som drabbats.
Själv ”tvingar” jag min läkare att ta årligt PSA-prov på mig själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *