Debatt

Debatt: Kommunernas underskott

Debatt Kari Parman, Socialdemokrat från Gnosjö har skickat in ett debattinlägg där han belyser ett ständigt aktuellt ämne. Kommunernas tuffa ekonomi.

Kari Parman (S) efterlyser långsiktig planering för att komma till rätta med kommunernas dåliga ekonomi.

Tillitsbaserad styrning och ledning istället för panikåtgärder

Många kommuner dras med stora underskott. Både utbildnings- och socialförvaltningar redovisar stora underskott och mången enig kommunstyrelse har beslutat att dra i nödbromsen. Ofta tar man till inköps- och anställningsstopp som en paniklösning när man saknar långsiktiga lösningar.
Men den som arbetat inom kommunal verksamhet eller engagerat sig politiskt några år har varit med om allehanda besparingar liksom otaliga inköps- och anställningsstopp som, inte alltför sällan, resulterat i sämre arbetssituation för de anställda och i bästa fall medfört  marginella besparingar men ibland bara skjutit kostnaderna framför sig till nästkommande år.

Kvalitén skall bibehållas och allt fler uppgifter skall utföras samtidigt som tillförseln av resurser minskar.  Antalet gamla med vårdbehov ökar när vi blir allt äldre och hemsjukvården blir mer resurskrävande när landsting och regioner skickar  hem patienter som anses vara färdigbehandlade, allt tidigare. Skolor och daghem får det kämpigare när klasserna blir allt större emedan personaltätheten minskar.

Men om nu behovet är större än vad pengarna räcker till så minskar inte behovet bara för att man drar ner på verksamheten och eller minskar antalet anställda. Då krävs det istället långsiktiga strukturella insatser och politisk mod. Det går inte alltid att spara sig ur en knipa ibland måste mer resurser till.

Albert Einstein lär ha sagt följande: “Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat. Om du vill uppnå andra resultat, gör då inte samma sak.” Ett budskap från en vis man. Ett budskap som många av oss politiker borde reflektera över och  lära oss av istället för att komma med samma åtgärder som tidigare gett föga resultat.

Istället för panikåtgärder borde  vi ägna oss i större utsträckning åt tillitsbaserad styrning och ledning och utveckla arbetsprocesser tillsammans med de anställda i verksamheterna. Aktiva och ansvarstagande medarbetare, och en organisation där besluten fattas så långt ner i organisationen som möjligt, är en förutsättning för strukturella åtgärder  som krävs för hållbara förvaltningar med drägliga arbetsförhållanden där brukarna får den vård som de förtjänar och eleverna den utbildning de har rätt till.

Kari Parman
Socialdemokrat och Reformist
Gnosjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *