Debatt

Debattartikel

Debatt Centerpartiet debatterar vårdcentralerna

 

Gör ett ”vårdcentralslyft”

Vårdcentralen har en nyckelroll i länets sjukvård genom sitt huvudansvar för invånarnas nära vård. Ett ansvar som omfattar både att ge vård och samordna vården utifrån patientens behov.

Särskilt tydligt blir detta när det gäller patienter med störst behov som till exempel äldre sköra personer som får sin vård i hemmiljö eller på boenden. Här ska samordning och samverkan ske med både kommunernas hemsjukvård och specialistsjukvården på länets tre akutsjukhus.

Andelen äldre kommer att öka närmaste årtiondet. I vårt län kommer antalet över 80 år öka med ca 9 000 till närmare 25 000 personer år 2030. Nästan lika många som det bor i en mellanstor kommun i länet. Även om många i den här gruppen är friska och pigga vet vi att man kommer vara i behov av sjukvårdens resurser inte minst i livet slutskede.

För att lösa uppdraget idag och framöver behövs ett ”vårdcentralslyft” som bättre rustar den att möta utmaningarna som ligger framför oss. En flerårig ekonomisk satsning som säkerställer kvalitét och uthållighet i vården. Det tar tid att bygga upp och utveckla samtidigt som ordinarie verksamhet pågår. Det behövs utrymme för kompetensutveckling, introducera digitala stöd och hjälpmedel samt för samverkan med övriga sjukvård och kommunerna. Inför senaste valet pekade vi i länet ut en satsning på den nära vården som den viktigaste som vi behöver göra.

Vårdcentralen behöver få ekonomiska möjligheter att anställa flera medarbetare utifrån listade invånares behov. Vi måste kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser och en bra arbetsmiljö om vi ska få utbildad sjukvårdspersonal som läkare, sköterskor m.fl. yrkesgrupper att söka sig till vårdcentralerna. Anställda på vårdcentralerna varnar redan idag för en alltför pressad arbetssituation som får personal att välja gå till andra delar av sjukvården eller uthyrningsbolag. Även från kommunernas hemsjukvård kommer liknande signaler.

Tiden och resurserna för en bra vårdsamverkan kring patienten i hemmet eller och på boenden behöver ökas. Om vi tillsammans med kommunernas hemsjukvård och äldreomsorg bygger en stark och väl fungerande vårdkedja minskar behoven av sjukhusvård och ökar tryggheten för den äldre och deras anhöriga.

För att åstadkomma ett lyft och en prioritering på de allra äldsta föreslår vi från Centerpartiets sida införandet av en fast ersättning per listad invånare över 80 år i ersättningssystemet till länets vårdcentraler. Ett tydligt resurstillskott som också växer i takt med att antalet över 80 år ökar starkt närmaste åren.

Per Eriksson

Distriktsordförande för Centerpartiet i Jönköpings län

 

 

 

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *