Debatt

Återvinning

Debatt Centerpartiet debatterar

Per Eriksson. Arkivbild

Så kan Jönköpings län bli ledande inom återvinning

Jönköpings län är idag det ledande länet vad gäller tillverkningsindustri. Vi i Centerpartiet vill att länet även blir dominerande i Sverige vad gäller återvinning av material för att på så sätt sluta kretsloppet.

Centerpartiets politik har av naturliga skäl alltid varit jordnära och konkret. Som ett exempel på framgångsrik miljöpolitik kan tas förordningen om producentansvar för förpackningar (1994:1235) där Centerpartiet var en drivande kraft för att den kom till. Vi ser idag hur den sortens realpolitik, tillsammans med entreprenörens skaparkraft, kan åstadkomma stora förbättringar för miljön genom smart återvinning av exempelvis ensilagesplast.

• Vi i Centerpartiet vill att Jönköpings län ska bli ledande inom materialåtervinning eftersom:

– Det är ett nödvändigt krav för att samhället ska klara de miljöutmaningar vi står inför.

– Det skapar nya arbetstillfällen i nya branscher och säkrar därmed industrins framtid.

– Det svarar mot de krav som i allt högre grad ställs av både producenter och konsumenter.

För alla som lever och verkar i områden med rikliga inslag av lantbruk är inplastade ensilagebalar en vanlig syn och många har säkert undrat vad som blir av plasten när den tömts på sitt innehåll. Organisationen Svepretur har sedan år 2000 samlat in all ensilageplast i Sverige för återvinning utomlands. Eftersom merparten av all ensilageplast tillverkas i Jönköpings län kan vi glädjas åt kretsloppet nu sluts i och med öppnandet av ett företag i Korsberga. Det är en anläggning för återvinning av ensilageplast som specialiserar sig på att samla in, rengöra och omvandla det förbrukade materialet till granulat, som i sin tur används som råvara vid tillverkning av nya plastförpackningar i Sverige.

Idag samlas 90 procent av den använda plasten in för att återvinnas till nytt råmaterial vilket leder till skonsammare användning av jordens ändliga resurser, förbättrad ekonomi och sist men inte minst mindre nedskräpning.

Centerpartiet har nyligen presenterat flera budgetsatsningar inom områdena klimat och miljöteknik. som ska bidra till den gröna omställningen, och ta Sverige framåt genom krisen. I budgeten poängterar Annie Lööf att ”Vi måste hitta lösningar som leder till riktiga resultat för att kunna få ner utsläppen. Det här är konkreta satsningar som bidrar till att Sverige kan bli ett mer hållbart land.”

För just Jönköpings län är detta en mycket spännande möjlighet med tanke på den rikliga traditionen av design, utveckling, tillverkning och handel som regionen besitter och som idag närmast kan sägas vara ett entreprenörs-dna hos invånarna. Ett dna som kan leda till många innovationer inom miljöområdet. Därför tror vi att länet har de allra bästa förutsättningar att bli ledande inom materialåtervinning.

För Centerpartiets distriktsstyrelse, Region Jönköping

Per Eriksson, ordförande

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *