Debatt

En tillgänglig och prisvärd kollektivtrafik…

Debatt ...där resenärer inte straffas. Läs insändaren från (V) här

I juni förra året tog Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutet att göra förändringar i biljett- och betalsystemet gällande kollektivtrafiken i Region Jönköpings län. Vänsterpartiet begärde återremiss av ärendet vid sammanträdet med syftet att få till en bredare beredning med synpunktsinhämtning från vår allmänhet, intresseorganisationer och olika länsråd såsom Länspensionärsrådet och Länsrådet för funktionsnedsättningar. Tyvärr fick vi inget gehör för det förslaget.

Det nya systemet innebär bland annat att kontanthantering slopas på våra bussar och att reskassa försvinner. Vänsterpartiet menar att det nya systemet på ett olyckligt sätt straffar en del av resenärerna och samtidigt också gör kollektivtrafiken mindre tillgänglig. Det är märkligt att genomföra de här förändringarna i tider där faktiskt fler behöver åka kollektivt.

Om vi på sikt skall klara av klimatutmaningen och hedra internationella klimatavtal så behöver kollektivtrafiken bli mer tillgänglig och tillförlitlig. I väntan på nolltaxa, som för eller senare kommer införas eftersom det är helt nödvändigt, anser Vänsterpartiet att allt behöver göras för att kollektivtrafiken både ska vara prisvärd och tillgänglig.

Tommy Bengtsson (V) ledamot i Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Willy Neumann (V) ersättare i Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *