Debatt

Endast en radikal systemförändring kan rädda klimatet

Debatt Läs SSU;s debattartikel här

Den 27 september gav sig unga världen över ut i skolstrejk för klimatet. Politiken har i decennier blundat för frågan, och det har blivit dagens ungas ansvar att se till att makthavarna inte längre kan gå miste om de skallande ropen efter klimaträttvisa. Våra röster ska eka i beslutsfattarnas korridorer.

Men klimatångesten är inte vår att bära. Enligt en studie från Stockholms Universitet kan 70 procent av världens koldioxidutsläpp idag härledas till 100 företag. Företag som år efter år har satt vinstmaximering framför planetens välbefinnande, och lämnat ansvaret för klimatkrisen till vår generation. Det är vi som får leva med flygskammen, klimatångesten och undran om det kommer att finnas en planet för våra framtida barn och barnbarn att leva på.

Det vi behöver är inte sympati, och inte heller individuella, marknadsbaserade lösningar som på sin höjd ger en förändring på marginalen. Menas allvar med att rädda klimatet så krävs det en radikal systemförändring. Det ekonomiska system som människan har skapat är också det system som har möjligg jort våra klimatförändringar. När vinstmaximeringen prioriteras högre än vår planet, skapas utrymme för varor med planerat åldrande, ökad konsumtion och en ohämmad tillväxt som ger oss större utsläpp. Detta måste få ett slut.

Inför SSUs nationella höstkampanj presenterar vi fyra förslag för minskade utsläpp:

1. Förbjud företagen att göra produkter med planerat åldrande – Att företag gör produkter som har ett planerat åldrande är inte hållbart. För att komma bort från överproduktion av varor och en överdriven konsumtion så måste också företagen göra varor som håller längre. Det ska vara straffsanktionerat att göra produkter med en bestämd livslängd.

2. 100 miljarder kronor per år till en grön investeringsfond- För att Sverige ska kunna nå Parisavtalets 1,5-gradersmål så krävs det också resurser för forskning och gröna investeringar. SSU föreslår därför att regeringen ska lägga 100 miljarder per år under de närmaste 10 åren i en grön fond för att klara omställningen av hela samhället.

3. Utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik – För att fler ska kunna göra resor tillsammans och låta bilen stå krävs det att vi bygger ut kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken måste också planeras utifrån människors behov samt stadens och landsbygdens olika förutsättningar. En avgiftsfri kollektivtrafik gör det också lönsamt för människor att låta bilen stå kvar i garaget.

4. Straffa dem som släpper ut mest – Det måste bli dyrare för företagen att släppa ut, det är dags att företagen står för sina utsläpp. I dag subventioneras många miljöskadliga sektorer i ekonomin, såsom olje- och kolindustrin. Dessa subventioner måste bort, företagen som sysslar med miljöskadlig produktion ska också tvingas ta kostnaden det orsakar.

Vi har 10 år på oss att radikalt vända en över 100 år stadig utveckling mot ökade utsläpp. Vi har idéerna, vi har pengarna. Nu fattas bara politikernas mod. De ungas röster kommer inte att tystna förrän våra makthavare går från ord till handling. Våra röster ska eka i era korridorer.

Isak Öhrlund Förbundsstyrelseledamot SSU
Bejna Ekin Distriktsstyrelseledamot SSU Jönköpings län

Taggar
SSU

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *