Debatt

Få trafikpoliser på Jönköpings läns vägar

Debatt Låt oss börja med lite hårda fakta. För fem år sedan fanns det 1 200 särskilda trafikpoliser i Sverige. Idag är den summan 250.

I polisregion Öst som inbegriper Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län finns det endast 44 trafikpoliser. Spridda över polisregionens alla vägar, över årets alla dagar och dygnets alla timmar så säger det sig självt att fordonen på våra svenska vägar ser alldeles för lite av polisiär närvaro.

Under de senaste decennierna har godsmängderna på svenska vägar ökat markant och utan dessa transporter hade hela samhället stannat av. Den polisnärvaro som ska upprätthålla de omfattande regelverk som styr åkerierna är däremot närmast obefintlig.

Oavsett var i landet man befann sig var det svårt att undgå det i media uppmärksammade fallet där 52 000 skarpladdade patroner stals från en parkerad lastbil i Bromölla. Stölden är förödande då bytet under lång tid framöver kommer att förse grova kriminella gäng i Sverige med ammunition, men ur ett bredare perspektiv är händelsen också ännu ett bevis på den brist på kontroller av lastbilar som sker längs de svenska vägarna.

Paradoxalt nog så är reglerna för att kunna bedriva åkeriverksamhet i Sverige omfattande och komplexa. Det finns krav på utbildning, kompetens och ekonomisk stabilitet för att få trafiktillstånd. Löpande ska planering och genomförande kunna granskas så att tillsynsmyndigheterna kan säkerställa att raster och körtid håller sig inom tillåtna värden. I grunden rimliga krav, men bara om de gäller alla.

Vi har under lång tid efterfrågat skärpta kontroller av de oseriösa lastbilstransporterna som rullar på våra vägar. Det är i ljuset av det givetvis positivt att regeringen har satt upp ett mål att antalet polisanställda ska öka med 10 000 fram till 2024. Detta måste dock också innebära fler närvarande och synliga trafikpoliser med god kunskap om hur en effektiv kontrollverksamhet ska bedrivas.

Utredningen som tillsatts med uppdraget att föreslå åtgärder för att komma till bukt med problemen är välkommen. Vi förväntar oss åtgärder som främjar brottsbekämpningen, ökar trafiksäkerheten och ser till att det råder sund konkurrens och goda villkor för alla i åkeribranschen. Samtidigt har vi inte råd att vänta och vi hoppas därför att alla berörda myndigheter gör allt de kan redan idag. Dialog med företagen i branschen är ett viktigt första steg. Sverige fick nyligen 52 000 skäl att agera, i Jönköpings län behövs inte ett enda till.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Jönköpings län
Thomas Hammarström, regionchef Sveriges Åkeriföretag Småland Öland

Taggar

1 reaktion på Få trafikpoliser på Jönköpings läns vägar

Tack vare att vår kommun ligger utmed E4, mellan Jönköping/Värnamo, samt att polisen ofta är i Skillingaryd exempelvis och tränar x antal gånger
i månaden ser man polisen synlig ofta i vår kommun.
Dock utmed E4 ser man som pendlare, polis som tar trafikanter, kollar lastbilar exempelvis uppe vid Krängsberg, Lovsjön plus andra ställen vid vägen.
Men visst behövs det mer! Som pendlare på E4 kan man ändå känna sig förvånansvärt trygg då polis OFTA syns till.

Något som skulle behövas täckas upp- likhet där med Bromölla skulle vara att de övernattade lastbilar som står i vår kommun skulle känna BÄTTRE TRYGGHET då de skall sova i bilen utmed vägen.
Det är då ofta som de blir rånade med mer från sina laster/bagage. Det är inte lätt som anställd att då försöka ENSAM stå emot ligor att skydda sin last..
Där skulle polisen kunna bli bättre, stötta och hjälpa dessa!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *