Debatt

Framtidens sjukvård sker redan nu

Debatt Coronapandemin påverkar hela samhället och får stora konsekvenser. Hälso- och sjukvården i Sverige har en extremt hög belastning men det medför även nytänkande som vi kan ta stor lärdom av. Läs debattartikeln från koalition för Region Jönköpings län här

Vårdens medarbetare tar nu både hand om många svårt sjuka och har på kort tid ställt om till nya arbetsmetoder. Framtidens hälso- och sjukvård sker redan nu. När pandemin är över är vår förhoppning och ambition att länets invånare kommer att uppleva både en effektivare och mer tillgänglig vård.

På grund av pandemin växer nu köerna till undersökningar och operationer som skjuts upp i Region Jönköpings län. Riktigt akuta insatser prioriteras och de mindre kritiska får vänta. Vi politiska företrädare i styrande Koalition för Region Jönköpings län har sedan tidigare tagit initiativ till en plan för framtidens hälso- och sjukvård. Utmaningen är hur ungefär samma antal anställda i framtiden ska kunna ta hand om en allt både större och äldre befolkning på effektivaste sätt. Omställningsarbetet var planerat att ske succesivt så att personalen i lugn och ro kunde börja använda nya arbetssätt. På kort tid förändrades allt och det som förväntades ta flera år sker nu omedelbart. Krissituationen har jäktat på förändringsarbetet i samhället. Nu ser vi mer digitalisering och bättre samarbete med länets kommuner och civilsamhället.

Under mars och april har användandet av webbplatsen 1177.se ökat stort. Antal besökare har växt från ungefär 350000 till 452000 per månad i Jönköpings län. Omkring 5000 personer läser nu sin patientjournal digitalt varje dag. Antalet digitala videomöten med patienter har på kort tid ökat från 150 till ungefär 1200 besök per vecka. Allt fler väljer att besöka digitala Bra Liv nära eller nya appen Vårdmöte Region Jönköpings län där även privata vårdcentraler finns anslutna. Runt 500 chattdialoger genomförs varje vecka. Några av vinsterna med digitala vårdbesök är att kontaktvägarna blir fler, smittorisken blir mindre och att det inte går åt skyddsutrustning. Patienten kan själv boka en tid som passar och slipper resa och sitta i väntrum.

Region Jönköpings län erbjuder även stöd och behandling via internet. Många fler tar nu hjälp för avvänjning av tobaksberoende. Framförallt är ökningen stor hos de som söker stöd för stress, ångest, oro, depression och sömnproblem. Omställningsarbetet har även medfört ett bättre vårdsamarbete med kommunerna. Vårdcentraler har digital kontakt med hemsjukvården om planeringen. Patienter på särskilt boende och i hemsjukvården har digitala vårdmöten med sin vårdcentral. Ungefär 150 ronder på särskilt boende görs nu via video varje vecka.

Framöver kommer hälso- och sjukvården att arbeta ännu mer för att utveckla självservice som går att hantera genom sin egen mobiltelefon. Patienten ska då exempelvis erbjudas hjälp genom digitala behandlingsprogram, 1177.se eller applikationer för egenvård. Med hjälp av sensorer kan mätvärden överföras automatiskt till vården. Patienter som har exempelvis diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck och kol ska i större grad kunna upptäcka avvikande värden. Det minskar risken för försämring, komplikationer och återinläggning.

Med rätt planering och vilja kommer vården att klara av konsekvenserna av coronapandemin. Hälso- och sjukvården ska bli effektivare och hjälpa fler patienter att förstå och använda ny teknik. De nya digitala coacherna ska hjälpa de som inte känner sig bekväma med den nya tekniken. Alla skador eller sjukdomar lämpar sig inte för videoträff. Majoriteten av alla vårdbesök sker och kommer att ske på traditionellt vis. Men när patienterna blir mer aktiva i det egna vårdarbetet går det spara tid och resurser. Förändringsarbetet kommer att frigöra de händer som behövs för att klara av uppskjutna undersökningar och operationer. Om några år är det kanske ditt armbandsur (din smartwatch) som håller koll på dina värden och i god tid signalerar för avvikelser. Eller så hänvisar artificiell intelligens dig till rätt vårdnivå. Då kan vårdpersonalen lägga än mer tid och fokus på de patienter med kroniska sjukdomar som verkligen behöver en personlig kontakt och behandling.

Rachel De Basso (S)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Pernilla Mårtensson (KD)
Helena Stålhammar (C)
Jimmy Ekström (L)
Sibylla Jämting (MP)
Koalition för Region Jönköpings län

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *