Debatt

Kari Parman debatterar

Debatt Svenska hushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop i en begynnande lågkonjunktur med ökande arbetslöshet och minskande reallöner.

Hög inflation leder till höga matpriser och galopperande drivmedelspriser jämte oförutsägbara elpriser liksom det höga räntorna på bostadslån gör livet svårt för många låg- och medelinkomsttagare i Sverige generellt men ännu svårare för invånare i kommuner som Gnosjö som har många industrier med ”enkla” jobb med låga löner och små marginaler för hushållen i den redan ansträngda ekonomin.
Att ledande politiker i Gnosjö under rådande förhållanden föreslå en höjning av kommunalskatten för vanliga löntagare är ett bevis på avsaknad av förståelse för hur låg- och medelinkomsttagares vardag ser ut i dagens samhälle.
Visserligen står kommuner inför tuffa utmaningar. På kort sikt gör inflationen den kommunala verksamheten dyrare och på lång sikt finns en stor demografisk utmaning när andelen äldre blir fler. Men skattehöjningar för ”vanligt folk” är inte lösningen på dessa problem när marginalerna för många hushåll redan är obefintliga.
Kari Parman
Gnosjö
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *