Debatt

Koalitionen vill återstarta det kollektiva resandet

Debatt Styrande koalition för Region Jönköpings län vill få igång det kollektiva resandet efter coronapandemin. Prisvärda biljettprodukter, aktiv marknadsföring och nya uppdrag hos länstrafiken ska få fler att välja buss och tåg igen under 2022. "Region Jönköpings län ska arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet", skriver företrädare i en debattartikel.

Under coronapandemin uppmanas inte länets invånare att åka med kollektivtrafiken, men nästa år kommer en stor majoritet att vara vaccinerade. Länstrafiken behöver locka tillbaka både pendlare och sällanresenärer och då behövs prisvärda biljettprodukter och aktiv marknadsföring. En ny satsning är att personer med funktionsvariationer och förtidspensionärer kommer att ingå i den grupp som kan köpa och resa med seniorkortet.

Boende på landsbygden ska ha bra möjligheter att resa kollektivt. Under 2022 ska länstrafiken genomföra ett pilotprojekt och pröva linjelagd anropsstyrd trafik på några orter. Om projektet faller väl ut kan det ligga till grund för större utbyggnad. Det nya biljett- och betalsystemet skapar mer tekniska möjligheter och under nästa år fortsätter arbetet med att utveckla en modell för personliga resezoner inom länet.

Vårdpersonal, patienter och alla som pendlar till jobb eller studier ska kunna resa smidigt och inte minst mellan våra tre akutsjukhus. Under 2022 ska utredningen om en ny busslinje mellan Eksjö–Sävsjö–Värnamo vara klar. På sikt ska ny stadstrafik införas i Tranås, men först ska den nuvarande stadstrafiken i Värnamo och Nässjö utvärderas.

Nästa år inför vi möjligheten att ta med cykel kostnadsfritt på våra regiontåg, i mån av plats. Region Jönköpings län ska fortsätta arbetet med att ta fram en cykelstrategi för pendling och turism i länet. Länstrafiken ska ta även ta fram regler och kostnader för att ta med husdjur på färdtjänstresor.

Hela samhället har ett ansvar att arbeta mot de globala målen i Agenda 2030. Region Jönköpings län ska göra sin del och ta fram förslag på en koldioxidbudget som ska visa hur mycket utsläppen behöver minska i länet per år. Vårt mål är även att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten och Region Jönköpings län ska arbeta för att minska andelen läkemedelsrester i vattendrag. Energikontor Norra Småland får utökade resurser för att kunna arbeta fram nya hållbara projekt.

Utbyggnationen av bredband går för långsamt i länet och Region Jönköpings län ska därför ta ett större ansvar för samordningen med kommuner och andra aktörer. Infrastruktur i form av ett robust bredband är en förutsättning för att alla ska ha jämlika möjligheter att kunna ta del av kulturupplevelser, ha möjlighet att driva företag i hela länet samt ta del av samhällstjänster.

I vår koalitionsbudget för 2022 är målsättning att få igång det kollektiva resandet ordentligt igen och länstrafiken tillförs 50 nya miljoner kronor nästa år. Region Jönköpings län ska ta ytterligare steg och arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet och vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle.

Marcus Eskdahl (S)

Arnold Carlzon (KD)

Leif Andersson (C)

Malin Ramlöv (BA)

Curt Carlsson (L)

Emma Emanuelsson (MP)

Koalition för Region Jönköpings län

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *