Debatt

Kräver krafttag mot kriminella gäng

Debatt Moderaternas Värnamoordförande Tobias Pettersson och riksdagsledamoten Mats Green (M) kräver krafttag mot kriminella gäng. De gör det i en debattartikel..

Tobias Pettersson. Arkivbild

Brottsutvecklingen i Sverige vållar oro i hela landet – inte bara i storstäderna. I Värnamo förekommer både skjutningar och explosioner med grund i gängkriminalitet. I Sverige har vi dubbelt så många dödsskjutningar bland unga män som i andra jämförbara länder. De kriminella gängen befäster sin makt och kontroll i stadsdelar runt om i landet. Parallella samhällen har tillåtits växa fram i en oroväckande takt på grund av politikens misslyckande.

Just nu bevittnar vi en situation där barn närmast föds in i kriminalitet och utanförskap. Så urholkas samhällskontraktet steg för steg. Att garantera medborgarnas trygghet och stävja våldet tillhör statens kärnuppgift. Ändå har trygghetsfrågorna bortprioriteras av vänsterregeringen under en allt för lång tid på bekostnad av vidlyftiga utgifter på andra områden. Den rödgröna regeringen har lagt mer resurser på ineffektiva byggsubventioner än på Polisen och rättsväsendet. Det säger allt.

Mats Green (M). Arkivbild

Vi har idag färre poliser än för fyra år sedan. Trots att befolkningen har ökat. Poliserna måste bli betydligt fler och får bättre betalt. Det är en av Moderaternas viktigaste prioriteringar. Straffen för gängrelaterad brottslighet måste skärpas kraftigt. Polisen måste få bättre verktyg och större befogenheter för att hantera brottsligheten samtidigt som hela rättskedjan måste stärkas.

Det är svårt att se hur den nuvarande regeringen ska kunna vända utvecklingen givet hur man har negligerat problemen och misslyckats med att stävja de kriminella gängen under den senaste mandatperioden. Januariöverenskommelsen mellan S, C, L och MP har skarpare förslag för att bygga altaner än att bekämpa brott. Våldet måste bekämpas med kraft. För att det ska vara möjligt krävs en ny regering som tar utvecklingen på allvar.

Mats Green (M)
Riksdagsledamot
Jönköpings län 

Tobias Pettersson (M)
Föreningsordförande
Nya moderaterna i Värnamo kommun

Från en av årets skottlossningar i Värnamo

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *