Debatt

Kulturen ska vara till för alla, och närvarande i hela länet

Debatt Under längre tid har delar av vår skattefinansierade kultur utvecklats olyckligt. Blivit dyrare, fastnat i de större städerna och samtidigt blivit mindre tillgänglig och intressant för vanligt folk. Socialdemokratin utgår ifrån rättvisa, jämlikhet och solidaritet, där alla räknas och ska med, för när samhället inte är till för alla så börjar det att gå sönder. Läs S-debatten här

Lokalt skapad kultur berättar våra berättelser och säger nåt om vilka vi är, skapar gemenskap, förståelse och stärker vi-känslan.
Att gemensamt uppleva nåt sida vid sida river murar och stärker band mellan människor. Kulturen är därför viktig för Integrationen och att motverkar segregation.

Barn har rätt till att uppleva och utöva kultur, för att utvecklas och växa som människor. Detta ansvar vilar tungt på politik och samhälle, och det är bara genom skolan vi möter alla barn, och på lika villkor.

Bristen på en meningsfull fritid för unga bidrar till att kriminella gäng växer. Detta måste motverkas på alla sätt, och kulturen har sin roll att spela här.

Kulturutbudet har stark påverkan på var unga vuxna vill leva och bosätta sig. För att säkra kompetensbehov och skatteintäkter till vår välfärd, näringsliv och utveckling så är kulturen viktig.

Många äldre är ensamma och deprimerade och kulturen kan vara en väg till både gemenskap och mening. Psykisk ohälsa, och andra hälsotillstånd, kan med dokumenterad framgång behandlas med kultur.

Men även kulturens egenvärde är stort, där det konstnärliga uttrycket i sig är målet och inte andra nyttoeffekter.

Kulturen är inte bara omtolkningar av döda geniers verk, med dyra biljetter för det fina folket. Kulturen är också här och nu, i stort och i smått. Kulturen ska även spira i fritidsgårdens replokal, i studieförbundets dansstudio, på biblioteken, på skolans bildlektion, i bygdegårdens teater och på krogens ståuppkväll.

Utan kultur har vi inget komplett samhälle. Den genomsyrar alla delarna av det. Kulturen skall vara fri, våga ifrågasätta och utmana, vilket handlar om demokrati. Kulturen ger sammanhang, identitet och förståelse, när den tillsammans med invånare och funktioner bildar samhället. Kittet som håller samman, och berättar om vilka vi är.

Kulturen måste vara för alla, möta folk där de lever i hela länet, på vanligt folks villkor. Tillgänglig, såväl fysiskt som ekonomiskt, och spegla invånarnas efterfrågan och behov.

Så ser vi Socialdemokrater på kulturen. Utifrån detta vill vi förändra och förbättra. Men då behöver vi er röst i höstens val!

Tina Gardestrand (S)
Azra Muranovic (S)
Håkan Sandgren (S)
Adam Starck (S)
Per Svenberg (S)

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *