Debatt

Kvinnodagen

Debatt Anna Franzén och Edwina Palmcrantz från SSU debatterar.

Edvina Palmcrantx

Den 8 mars är internationella kvinnodagen. Det är en dag då vi kan känna tacksamhet till de kvinnor som fört kampen för jämställdhet i generationer före oss. Deras kamp har lett fram till att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Historiska segrar så som rösträtten, aborträtten och rätten till utbildning är något att inspireras av. De visar att förändring är möjlig.

Men hösten 2017 blev för många en påminnelse om hur mycket ojämställdheten begränsar halva vår befolkning. I och med #metoo-uppropet blev det tydligare än någonsin att sexuella trakasserier och övergrepp inte är isolerade händelser som drabbar enstaka. Det är en del av en patriarkal kultur som drabbar varje kvinna. Vi i SSU kan aldrig acceptera att ett samhälle där hälften av oss förvägras frihet från övergrepp och rätten till våra egna kroppar. Och vi vet att politik kan skapa förändring.

När kvinnor utsätts för sexuellt våld måste lagstiftningen stå på deras sida. När misstänkta våldtäktsmän gång på gång frias berövas också kvinnor upprättelse. Det är uppenbart att det finns brister i nuvarande lagstiftning. Därför måste en samtyckesbaserad lagstiftning införas. Länge har samtyckeslagstiftning diskuterats och SSU vill se att riksdagen går från ord till handling. Dessutom måste polisen få ökade resurser och direktiv för att utreda sexualbrott. Kvinnor måste kunna lita på rättssystemet när de anmäler grova våldsbrott.

De allra flesta kvinnor känner sig otrygga ute i offentliga miljöer, särskilt under kvällstid. Det är ingen naturlag som säger att det ska vara så. Genom politiska beslut kan vi skapa tryggare offentliga miljöer för kvinnor. Vi vill se att kvinnor inkluderas mer i planeringen av stads- och samhällsmiljöer. För att öka tryggheten på kvällstid behövs tillgänglig kollektivtrafik med täta avgångar oavsett var i landet man bor. Kollektivtrafiken är därför en feministisk fråga. Det offentliga rummet är till för alla och därför bör även sexistisk reklam som bidrar till att kvinnors kroppar objektifieras förbjudas.

Anna Franzén

Under #metoo blev det tydligt att vi lever i ett patriarkalt och ojämställt samhälle. Det viktigaste arbetet för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier är därför att jobba på bred front för ökad jämställdhet. Det är därför glädjande att Sverige har en regering som i varje beslut och budgetprioritering ser till att kvinnor som grupp gynnas. Jämställdhet är ingenting som kommer av sig självt. Det krävs en fortsatt radikal feministisk politik för bryta en patriarkal maktordning. Det är politiska beslut som krävts historiskt och det är politiska beslut som krävs nu och i framtiden.

Anna Franzén, Grimstorp, distriktsordförande SSU Jönköpings län
Edvina Palmcrantz, Jönköping (tidigare Skillingaryd) distriktsstyrelseledamot SSU Jönköpings län

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *