Debatt

Lagtrots eller ”bara” brist på kompetens?

Debatt Den frågan ställer sig Kari Parman (S) från Gnosjö i en debattartikel angåendekommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Kari Parman (S), Gnosjö. Arkivbild

Sveriges kommuner ansvarar för att det ska finnas bostäder till landets invånare. Utifrån socialtjänstlagen och lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har landets kommuner skyldighet att tillhandahålla bostäder och skapa förutsättningar för att alla i kommunerna ska kunna leva i ”goda bostäder”.
Trots att staten ansvarar för de rättsliga förutsättningarna och även se till att det finns möjligheter till finansiering, är det uppenbart att kommunerna inte har förmåga till planeringen och genomförande eftersom nio av tio svenskar bor i en kommun med bostadsbrist. Kommunerna bryter helt enkelt mot lagen eller saknar kompetens för att leva upp till lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Naturligtvis ska vi värna om det kommunala självstyret och utgångspunkten måste vara en tillitsbaserad ledning och styrning. Men när kommuner även på detta område underpresterar och saknar förmåga att tillhandahålla bostäder åt sina invånare.  När landets kommuner år efter år i strid med gällande lagstiftning och eller till följd av bristande  kompetens inte förmår att ta samhällsansvar och leva upp till lagens intentioner måste regeringen reagera. Detta är helt oacceptabelt och ett svek mot alla som av en eller annan anledning behöver en bostad men särskilt mot den uppväxande generationen som berövas möjligheten till en egen bostad, och borde naturligtvis leda till påföljder från regeringens sida och i förlängningen till att kommuner fråntas ansvaret till förmån för en kvalificerad instans. Vi måste låta bostadspolitiken kosta, återupprätta allmännyttan och se till att det finns hyresrätter till anständiga hyror.
Kari Parman (S)
Gnosjö
Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *