Debatt

Lever Gnosjö upp till sitt bostadsförsörjningsansvar?

Debatt Kari Parman (S) från Gnosjö debatterar

Trots förmånen att vara del av en anrik, livskraftig tillväxtregion med expanderande industrier har Gnosjö kommun under de senaste årtiondena varit alldeles för återhållsam med bostadsbyggandet vilket resulterat i brist på i huvudsak hyreslägenheter men även på bostadsrätter och villor i kommunen.

Tveksamt om Gnosjö kommun ens lever upp till lagkraven i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar i vars portalparagraf Sveriges kommuner åläggs att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

För att leva upp till lagen om bostadsförsörjningsansvar och för att tillgodose behovet av bostäder inför den förväntade ökningen av invånarantalet till 10356 personer år 2025. En ökning med runt 600 invånare krävs att kommunen uppfyller sin skyldighet att sörja för bostäder åt alla.

Fler bostäder är även en viktig del i en hållbar strategi som stärker kommunens varumärke och konkurrenskraft. Liksom en nödvändighet för att möta näringslivets ökande behov av bostäder till alla som tvingas pendla till sina arbetsplatser i kommunen eftersom Gnosjö kommun varje dag har en pendlingsöverskott på över 1000 arbetstagare.

Vi vet också att både ungdomar som vill klippa navelsträngen och ta klivet in i vuxenvärlden, men även äldre som på ålderns höst vill flytta från sina villor till lägenhet, tvingas söka sig till grannkommuner för att hitta en bostad.

Dags för oss beslutsfattare att leva upp till lagkraven och ta vårt ansvar när det gäller bostadsbyggande i kommunen.

Kari Parman (S)
Gnosjö

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *