Debatt

Livskraftiga lantbruk behövs för att leverera mat i kristider

Debatt Det som nu händer i värden är oerhört beklämmande. Men likväl händer det. Rysslands agerande kommer få direkta eller indirekta konsekvenser för stora delar av världen.

En av sakerna vi behöver fundera på här i Sverige, är hur vi löser vår livsmedelsförsörjning om importen av mat upphör.  Av det vi äter idag kommer ungefär hälften från andra länder. I händelse av stängda gränser, eller att de länder vi handlar av idag inte levererar längre, blir det svårt att få Sveriges befolkning mätt. Att det vi producerar i Sverige dessutom har lägre utsläpp när vi jämför med både Europa och övriga värden, bidrar till den viktiga biologiska mångfalden och skapar de landskap vi uppskattar här, är en bonus vi får på köpet.

Redan idag har vi sett stora kostnadsökningar för lantbruket i form av energipriser och insatsvaror som växtnäring och djurfoder. Kostnader som kommer fortsätta öka på grund av det som nu händer i värden. I vilken omfattning och vilka konsekvenser det får kan vi inte veta än. Tydligt är att redan nu minskar lantbrukare sin produktion på grund av kostnadsläget.

Det är dags att våra politiker tar livsmedelsförsörjningen på största allvar. Att lantbrukare minskar sin produktion eller väljer att lägga ner är ett samhällsproblem mer än ett branschproblem. Det största bekymret med nedlagda lantbruk är inte en bonde utan arbete, utan en befolkning utan mat i kris. Den insikten behöver genomsyra alla politiska beslut som tas.

Beslutsfattare behöver förstå att de som kan produktionens villkor och förutsättningar bäst, är lantbrukarna själva. Med den inställningen kan kloka beslut tas, som kan göra skillnad för den enskilde lantbrukaren. Målet måste vara ökad produktion.

De flesta av våra grannländer har förstått vikten av att ha mat till sin befolkning. Titta exempelvis på hur de hanterar beskattning på vissa varor och reduktionsplikt i drivmedel. Sverige är ett bra land för livsmedelsproduktion. Med bättre, mer lönsamma förutsättningar kan vi se till att större del av vår befolkning kan äta sig mätta i händelse av kris.

Karin Nalbin
Vice ordförande LRF Jönköpings län

Taggar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *