Debatt

(M) kritisk till Lööf:s nya skogspolitik

Debatt Mats Green, stridbar moderat från från Gränna går i en debattartikel till angrepp mot Annie Lööf och centerns ändrade skogspolitik.

Mats Green, moderat politiker från Gränna.

Lööf och C sviker skogen och äganderätten!

Äganderätten är grunden i demokratin, och grunden i äganderätten är möjligheten att äga skog och mark. Faktum är att den privata äganderätten och dess långsiktiga och ansvarsfulla brukande i generationer är anledningen till att vi har urskog överhuvudtaget – staten tvärtom tenderade att skövla sin skog.

En stark äganderätt är avgörande för att våra gröna näringar ska kunna växa och utvecklas i framtiden. Det vet vi i Jönköpings län med vår mängd småskaliga skogsbruk. Tilläggas kan att skogsinnehav är den vanligaste företagsformen bland kvinnor.
Inte sedan demokratiseringen har den privata äganderätten av skog och mark undergrävts så entydigt och kontinuerligt, både direkt och indirekt, som under den rödgröna regeringen.

Det har från de rödgröna i allmänhet, och MP i synnerhet, handlat om att med så kallat artskyddsförordningar, landsomfattande nyckelbiotopsinventeringar, tvångsmässiga och bristfälligt motiverade naturreservatsbildningar med mera undergräva äganderätten, landsbygden och de gröna näringarna.
I Skogsutredningen ifrågasatte regeringens utredare, påhejad av ledande företrädare för MP, i uttalanden om privat ägande av skog överhuvudtaget skulle vara tillåtet. Först efter kraftiga protester från bland annat oss moderater och LRF avskedade regeringen sin utredare.
Centerpartiet har historiskt sett varit en av förkämparna för äganderätten tillsammans med oss moderater.

Jag vet inte hur många debatter om äganderätten och skogen vi hade runtom i Jönköpings län valåret 2018 – i Aneby, Värnamo, Tranås, Vetlanda, Skillingaryd, Gnosjö, Jönköping. I alla debatter stod Annie Lööfs representant och lovade stå upp för äganderätten då de rödgrönas politik var direkt skadlig. Därför är det oacceptabelt att C nu sviker även detta högtidliga löfte grundligt. I den uppgörelse C gjort med MP och S, som förutsätter V:s passiva stöd, köper C all den inriktning man sade var ett hot mot både skogen och de gröna näringarna.

Man har svepande och intet förpliktande formuleringar om att äganderätten ska värnas men i de praktiska förslagen gör man sen precis tvärtom – man ökar exempelvis anslagen för ”skydd av värdefull natur” som MP kallar det. Vidare säger man sig vilja ersätta markägare bättre för all den mark man ämnar ta i anspråk. Det är inte att förstärka äganderätten – det är att ersätta bort den.

Jag är förvånad och besviken över att C och Annie Lööf i just denna ödesfråga vikt sig för MP. Att döma av alla de samtal jag fått från skogsinnehavare i Jönköpings län under denna helg är jag inte ensam.
Vi moderater vill tillsätta en grundlagsutredning i syfte att förstärka, inte bara värna, äganderätten över hela linjen och återinföra tjänstemannaansvaret för att bara nämna något. Skog ska framförallt brukas, inte skyddas. Som företrädare för Jönköpings län kommer jag aldrig vika ifråga om äganderätten. Inte en tum.”

Mats Green, Gränna
Riksdagsledamot (M)
Jönköpings län

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *