Debatt

Mats Green (M) debatterar

Debatt Hedersförtryck är Sveriges största jämnställdhetsproblem!

I flera av våra socialt utsatta och segregerade bostadsområden är hederskulturen utbredd. Kvinnors och barns frihet begränsas av medeltida normer och värderingar som inte hör hemma i en modern demokrati.

Kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor har varit lång och problemfylld. Men tack vare tidigare generationers kamp för lika rättigheter mellan könen är dagens Sverige ett av världens mest jämställda länder. Det ska vi vara stolta över, men också vårda och försvara i en ny tid.

I dag tros var tredje skolelev med utländsk bakgrund leva under hedersrelaterade familjenormer och var tionde mord år 2016 var ett hedersmord. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Hedersförtrycket är Sveriges mest akuta jämställdhetsproblem.

Hedersproblemen riskerar dessutom att förvärras om integrationen fortsätter att fungera för dåligt. Klyftan mellan inrikes och utrikes födda är påtaglig på både arbets- och bostadsmarknaden. Det leder till segregation och utanförskap som i sin tur skapar en grogrund för heder.

Segregationen gör samtidigt att offren för hedersförtrycket inte sällan är människor som har flytt hit för att undslippa just självutnämnda moralpoliser och religiösa extremister som försöker inskränka deras liv. Människor som har tagit sig till Sverige för att skapa sig en framtid i frihet möter samma hedersförtryck här som i sina gamla hemländer. Det är ett stort svek mot de drabbade.

Därför vill Moderaterna trappa upp kampen mot hedersförtrycket. Genom att förbjuda moralpoliserna i förorterna, göra hedersbrott till en särskild brottsrubricering och skärpa straffen för brott med hedersmotiv kan vi komma åt delar av problemen. Men vi vill även att fler som döms för hedersbrott ska utvisas och att poliserna blir både fler och närvarande i hela landet.

Samtidigt rymmer frågan om hedersförtryck också en större dimension. Ska Sverige bli ett välfungerande invandrarland måste vi bli tydligare med vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt i vårt samhälle. Här är den moderata utgångspunkten enkel; staten ska behandla alla lika för att säkra vår rätt att vara olika. Och i denna likabehandling ryms varken moralpoliser eller hedersförtryck.

Mats Green (M)
Riksdagsledamot Gränna

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *