Debatt

Nu kan du ta med cykel och barnvagn på bussresor i länet

Debatt Vi behöver hela tiden göra det enklare för folk att resa inom Jönköpings län. Nu har vi gjort det möjligt för resenärer att både kunna ta med cykel och barnvagn på regionbussarna. Den utökade servicen gör det enklare för dagpendlare, barnfamiljer och turister att åka runt i länet. När fler kan göra smidiga resor så kommer det att gynna besöksnäringen och arbetspendlingen.

Den 15 juni gick Länstrafiken över till sommartidtabell. Det innebar en del ändrade turer och linjedragningar för att bättre möta medborgarnas behov och efterfrågan inom kollektivtrafiken. Vid samma tidpunkt påbörjades även den nya avtalsperioden för regionbusstrafiken (bussar med tresiffriga nummer) som kör resenärer runt om i länet.

Den nya avtalsperioden innebär att trafikbolag som fått uppdragen att köra på linjerna har skaffat nya bussar som uppfyller högre ställda krav. Det nya avtalet har fokus på komfort, trygghet, tillgänglighet, miljö och design. De nya bussarna har till exempel USB-laddare vid varje plats och kommer att drivas av biogas, biodiesel eller grön el. Efter sommaren kommer det att finnas Wifi ombord. Det kommer även att finnas fasta barnstolar i bussarna. Framför allt blir det nu även möjligt att ta med barnvagn och cykel på regionbussarna.

Sedan tidigare har det funnits ett barnvagnskort inom stadstrafiken men nu har möjligheten utökats för resor i hela länet. Biljetten Barnvagn 365 D innebär att en resenär kan ta med upp till två barn som är under 7 år och som sitter i barnvagn för åka ett obegränsat antal resor under ett år till en kostnad av 700 kronor för en zon. För två zoner kostar det 750 kronor och för resor i hela länet kostar det 900 kronor för ett helt år. Biljettpriset för att ta med en cykel ombord är samma som för en ungdomsbiljett. Sedan tidigare går det att ta med cykel på tågresor.

Kollektivtrafiken har just nu en väldigt svår situation med anledning av coronaviruset. Samtidigt behöver vi blicka framåt och se bortom pandemin. På sikt kommer Länstrafiken och Region Jönköpings län att ta sig ur det här och då behöver vi vara väl förberedda. Både ungdoms- och seniorkortet (200 kronor per månad) har varit framgångar och när allt återgår mer till det normala hoppas vi att fler yngre och äldre ser fördelar med kollektiva resor. Länets invånare har stora förväntningar på kollektivtrafiken och det framtida resandet. Det behovet ska vi möta med bättre service i buss- och tågtrafiken. Fler ska kunna välja det hållbara resandet.

Koalition för Region Jönköpings län
Marcus Eskdahl (S)
Arnold Carlzon (KD)
Leif Andersson (C)
Carl Fridolfsson (BA)
Etelka Huber (MP)
Curt Carlsson (L)

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *