Debatt

Ordning och reda räcker inte

Debatt Skoldebatten i Sverige har fullkomligt havererat och fokuserar enbart på ordning och uppförande. Läs Mikael Ekvall (V) debattartikeln här

Studiero och respekt är en grundförutsättning för att skolan skall fungera. Men tron på att det skulle vara tillräckligt med ordning och reda för att möta den svenska skolans många problem bygger dock på en simplifierad analys. Den traditionella arbetarrörelsen är för ordning och reda i skolan men är samtidigt och också för ett skolväsende med ett starkt innehåll byggt på upplysningens idéer.

Att skolan inte är likvärdig är ett övergripande systemfel som bottnar både i kommunaliseringen och i det fria skolvalet. Om målet är att skapa en likvärdig skola som samtidigt är ett internationellt föredöme så måste skolan förstatligas och det fria skolvalet måste avskaffas. Det är en grundförutsättning precis lika viktig som ordning och reda. Skolverket har vid ett flertal tillfällen pekat ut några av de faktorer som i hög grad påverkar resultaten i svensk grundskola. Utöver bekymren med kommunaliseringen och det fria skolvalet lyfter myndigheten också fram bostadssegregationen samt att kvalitén på lärarutbildningen är för dålig. Det finns ett starkt stöd i forskningen för de faktorer som Skolverket lyfter fram faktiskt har stor betydelse för resultaten i svensk grundskola.

Ordning och reda i all ära men vad spelar det för roll när lärarkåren inte är tillräckligt skicklig för att kunna bedriva utbildning av hög kvalité. Det må vara kontroversiellt att säga så men det är tyvärr helt sant. Allt för många lärare saknar kompetens att göra ett bra jobb och det beror på att lärarutbildningen i många fall är direkt usel. Självklart finns det många kompetenta och duktiga lärare, jag har själv arbetat med många av dem. Men det beror inte på att lärarutbildningen är bra utan på att de själva har gjort extrajobbet. I många fall motsvarar nivån på litteraturen vid högskolorna idag den som eleverna fick ta del av på gymnasiet före 1990. Det är låga intagningskrav och det är låga studiekrav på lärarutbildningen, tvärt om mot hur det borde vara. Dessutom är de låga kraven på lärarutbildningen en direkt följd av kunskapsdegenerationen som drabbat hela skolväsendet. Det blir en ond cirkel där sämre grundskola leder till en sämre gymnasieskola som i sin tur innebär att nivån på högskolorna sjunker.

Svensk skola står mitt i en uppsjö av problem. De flesta av de problemen kan inte lösas av ordning-och-reda-retoriken. Självklart skall det vara studiero i våra skolor och det är en uppgift som inte ytterst ska belasta lärarkåren. Att upprätthålla ordningen ska vara en uppgift för skolledningen, vårdnadshavare och faktiskt också polisen. Det är viktigt att alla barn får med sig hemifrån att i skolan sköter man sig, behandlar andra med respekt och framförallt så lyssnar på lärarna och de andra vuxna på skolan. Receptet på en framgångsrik skola är inte enkelt. Men det går att koka ned till några få punkter om man verkligen gör sig besväret.

Recept för en framgångsrik skola

  • Skärpta intagnings- och studiekrav på lärarutbildningen med fokus på ämneskunskap
  • Höjda lärarlöner för att motivera ökade utbildningskrav
  • Låta lärare vara lärare
  • Slopa fria skolvalet och bryt bostadssegregationen
  • Förstatliga skolan och bort med friskolorna
  • Vårdnadshavare har ansvar för uppfostran och lärare för att fostra kritiskt tänkande individer
  • Skolledningarna ska stå upp för sina lärare
  • Sparka ut postmodernismen, skolan ska vara sekulariserad och upplysningsbaserad

Mikael Ekvall (V)
Lärare och politiker

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *