Debatt

Regionen bör utöka kravet på vaccinerad vård- och omsorgspersonal

Debatt I en debattartikel argumenterar centerpartistiska regionföreträdare för att alla medarbetare inom vården som arbetar patientnära ska visa upp ett vaccinationsbevis.

Det var positiva nyheter från Region Jönköpings län att organisationen i slutet av 2021 införde vaccinationskrav på personal inom hälso- och sjukvården som arbetar med sköra patienter, exempelvis cancerpatienter. Region Dalarna väljer att gå ett steg längre då man från och med januari i år har vaccinationskrav på all vårdpersonal.

Vi anser att Region Jönköpings län ska ta ytterligare ett steg i kravet gällande vaccinering. Närmare bestämt att alla medarbetare inom vården som arbetar patientnära ska visa upp ett vaccinationsbevis. Om inte bör de omgående omplaceras. Det är inte en rättighet att få utöva ett visst yrke. Frihet kan inte existera utan ansvar och dess gräns går där den inkräktar på andra människors frihet och välmående.

Frankrike och Italien har vaccinationskrav på sin hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen är att skydda samhällets riskgrupper. Det finns studier som visar att de som inte är vaccinerade sprider viruset under en längre tid och med fler partiklar. Vi får inte glömma att detta är ett virus som har kostat tusentals människor livet – bara i Sverige. Det finns även exempel på kommuner i Sverige som har infört vaccinkrav på personal inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS. Vi anser att det är rätt väg att gå eftersom dessa yrkespersoner arbetar med samhällets riskgrupper.

Den stora majoriteten av dem som ligger inlagda på iva och länssjukhusens covid-avdelningar är ovaccinerade. Vaccinet är inte ett 100 procent perfekt verktyg, men är det bästa vi har i kampen att få ner smittspridningen. Att vaccinen fungerar mot svår sjukdom, även när det gäller omikronvarianten, är tydligt sedan länge.

Vi anser att de som arbetar inom vården ska föregå med gott exempel. Hur ska vi kunna övertyga en privatperson som inte är utbildad inom sjukvård att ta sprutorna om det finns medarbetare inom yrkeskåren som inte gör det? I dag finns det en risk att personer som uppsöker vården, blir vårdade i hemmet eller har personlig assistans blir smittade av personalen. Detta är ett hån mot alla anhöriga i samhället som tar sitt fulla ansvar genom att vaccinera sig.

Razvan Nichitelea (C), ersättare i regionfullmäktige och överläkare inom obstetrik och gynekologi

Carina Linderfalk (C), ersättare i regionfullmäktige och distriktsläkare Bra Liv

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *