Debatt

Replik: Sverigekort ja tack – men prio är kollektivtrafiken i vardagen

Debatt Här kommer en replik på tisdagens debattinlägg från Miljöpartiet.

Att resa obegränsat med all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet ska kosta 499 kronor i månaden, hälften för unga, studenter och pensionärer. Det föreslår Daniel Helldén, Linus Lakso och Anna Isaksson i Skillingaryd.nu 13 februari. Erfarenheterna från Tyskland är goda; betydligt fler åker kollektivt om resan är billig och biljettköpet enkelt. Men för de flesta är inte värdet av att kunna resa med en lång rad lokala bussbolag från Haparanda till Ystad särskilt stort – huvudfokus bör vara vardagsresandet.

Läs mer: MP: Du kan spara 761 kronor per månad med Sverigekortet

Att resa kollektivt är resurseffektivt och klimatsmart – redan idag är kollektivtrafiken till 95 procent fossilfri. Dessutom frigörs massor av yta i staden när inte lika många behöver parkera sina bilar. Därför är det alltid välkommet när politiken föreslår hur det ska bli attraktivare att ta bussen, spårvägen, pendeltåget eller färjan och vi har stor sympati för det gröna förslaget. Men vi vill också påpeka att

  1. Vardagsresandet sker inom kommunen eller länet. Det viktigaste för att underlätta människors vardag är att få pendlandet till arbete och utbildning att fungera bättre. I detta bör färdslagen komplettera varann; den som bor avsides kan behöva ta bilen första sträckan och kanske en elsparkcykel sista kilometern.

  2. Fossilbilismen måste fasas ut. Problemet är inte bilen utan den fossildrivna bilens utsläpp. ”Jimmiepriser” på fossila drivmedel gör det mycket svårare att konkurrera både för kollektivtrafiken och elbilen och förlänger den fossila parentesen som vi måste lämna bakom oss. Regeringen bör ta fram andra, mer träffsäkra och klimatsmarta sätt att gynna gles- och landsbygd.

  3. Stimulansen behöver träffa rätt. Dagens reseavdrag gynnar ensidigt den som tar bilen till och från jobbet, vilket sju av riksdagspartierna (alla utom SD) inför valet enades om att ändra. Med ett färdmedelsneutralt bidrag blir det ekonomiskt mer attraktivt att åka kollektivt – men istället behölls det gamla systemet och den som väljer fossilbilen får rentav högre milersättning än förut.

  4. Sårbarheten behöver minska. De gröna har rätt i att Fossila subventioner gynnar stora oljeproducenter som Saudiarabien och spär på Putins krig mot Ukraina” – men det allvarligaste med det skifte tillbaks från förnybara drivmedel till de fossila vi höll på att lämna bakom oss är den ökade sårbarheten. Om kriget eller krisen kommer, behöver vi kunna producera egna drivmedel – det går med förnybart och el, men inte med det fossila. Här kan många bidra, åk kollektivt som drivs förnybart och tanka dieselbilen med förnybara HVO100.
  5. Enas brett. Sveriges klimatmål, med 70 procents minskad klimatpåverkan från transportsektorn 2010-2030, togs fram och röstades igenom av sju riksdagspartier, alla utom SD. Denna breda enighet gör att näringslivet, kommunerna och hushållen vågar satsa på det förnybara. Det bör regeringen och alla ansvarstagande riksdagspartier bygga vidare på – fortsätt på den inslagna vägen med breda överenskommelser för en hållbar, klimatsmart framtid!

Mattias Goldmann
Grundare / Founder
2030-sekretariatet
The Swedish 2030-secretariat

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *