Debatt

(S) debatt om utbildning

Debatt Socialdemokraterna ska snart har sin kongress. Inför kongressen har partiets företrädare i Jönköpings län skrivit en debattartikel som handlar om utbildning.

Azra Muranovic, socialdemokratiskt kommunalråd i Värnamo är en av de som skrivit under debattartikeln.

”Socialdemokraternas kongress 2019, ett viktigt möte för hela Jönköpings Län.

Vi som skriver denna debatt, är kongressombud valda av medlemmar i Socialdemokraterna Jönköpings län. Vi skall på denna kongress behandla två sakområden. Ett av dem är utbildning.

Vårt län är speciellt på många sätt. För 40-50 år sen bestod då som nu länet av massor av småföretag. De som drev företagen gjorde detta med små utgifter och småländsk klurighet. Ett jobb skaffade man på många håll i länet genom att gå ut på gatan eller byvägen. Där bodde en skolkompis eller släkting som snabbt ordnade ett jobb, utan någon speciell examen.

Det har fungerat bra under många år. När krisen 2009 slog, till visade det sig hur sårbart detta är. Arbetslösheten, som i vissa kommuner ibland knappt varit mätbar, blev 20-30 procent på vissa håll bland industriarbetarna. Ingen utbildning fanns som backup, för de som blev utan jobb.

Vårt län har historiskt trots låg utbildningsnivå haft låg arbetslöshet. Men nu är vi det län där flest studenter flyr efter avslutade studier. Vi har stora utmaningar. Vår kongress kommer att handla om hur vi skall kunna utbilda människor mitt i livet i ett allt längre förväntat arbetsliv. Vi behöver även utnyttja den resurs i form av den snedrekrytering till utbildningar vi har. Hela 120 000 personer skulle kunna få jobb på måndag morgon… om de haft rätt utbildning.

Vi har arbetskraft i landet, kanske nyinflyttade som ganska snabbt skulle kunna komplettera sin utbildning med snabbare validering till de yrken där man nu ropar och snart skriker efter arbetskraft. Många av yrkesutbildningarna på gymnasiet eller Yrkeshögskolan (YH) behöver ges mer resurser. Mer än två tredjedelar av ansökta YH-utbildningar har inte fått resurser att starta utbildningarna. Detta trots att dessa utbildningar för det mesta gett ett jobb ganska direkt efter examen.

Till att börja med behöver yrkesutbildningarna på gymnasiet ges behörighet till vidare studier på högskola. Men för att komma dit behöver vi hitta olika sätt att locka ungdomar och andra mitt i livet att utbilda sig till de yrken där vi i länet ser ett kommande stort behov. Studievägledningen behöver utvecklas både digitalt men även lokalt ute i länet. Därför måste den numera frivilliga praon göras obligatorisk.

Vården, skolan, försvaret, polisen, äldreomsorgen är några av de yrken där vi måste kunna locka våra ungdomar till att vilja utbilda sig och jobba där. Det här är några av de frågor som vi kommer att debattera, valda ombud på Socialdemokratenas kongress den 22-24 mars i Örebro.

Vi tror att Sveriges största parti Socialdemokraterna tillsammans med andra partier, fackförbund, näringsliv med flera har en skyldighet att staka ut framtidens utbildningar. Utbildningar som gör att vi kan producera varor och tjänster med ett högt förädlingsvärde. Det är så vi bygger ett starkt samhälle. Vi socialdemokrater hatar arbetslöshet. Det är därför vi trots hån från andra sätter skarpa arbetslöshetsmål.

Vi är övertygade om att alla människor har en förmåga, ibland outnyttjad. Genom att anpassa utbildningarna efter människans inneboende förmåga, kan vi ge många studietrötta en ny chans. Vi tror att hög utbildningsnivå är bättre än sänkta skatter. De lågproduktiva dåligt betalda jobben finns miljontals andra löntagare i andra länder som kan ta över, innan vi hinner reagera.

Vi har inte hela lösningen på alla frågor. Men vi kommer att debattera de frågor vi tycker är viktiga på kongressen och hoppas att de så snart som möjligt kommer till stånd för hela länets bästa.”

Kongressledamöter Jönköpings Län Socialdemokraternas Kongress 2019

Annika Nordin, Anna Carlsson, Andreas Persson, Peter Holkko, Sandra Klasson, Diana Laitinen Carlsson, Sebastian Hörlin, Sara Lindberg, Per Svenberg, Margareta Lindgren, Azra Muranovic, Kari Parman, Jörgen Karlsson.

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *