Debatt

S-debatt om

Debatt Rachel De Basso (S) som kandiderar till regionrådet har skrivit en debattartikeln som bland annat handlar om personalförsörjning.

Socialdemokraten Rachel De Basso har skrivit ett debattinlägg om personalförsörjning.

”Ett utvecklat och brett näringsliv är nyckeln för ökad tillväxt.
När företag skapas och expanderar skapas fler arbetstillfällen som i sin tur genererar ökade skatteintäkter som finansierar välfärden.
När vi socialdemokrater är ute och träffar företag, stora som små, är medskicket alltid detsamma. Det saknas kompetent utbildad personal att anställa.

Det är här den moderatledda alliansledningen i Region Jönköpings län så tydligt har misslyckats. Det finns ingen samordning eller gemensam målbild för hur länet bäst utvecklas. Det behövs ett nytt engagerat politiskt ledarskap som tar tag i denna utmaning.  Inga synpunkter från näringslivsföreträdare och branschorganisationer har varit så återkommande som bristen på politiska initiativ för att lösa kompetensförsörjningen i vår region.

Tvärtom upplever många företag att de är lämnade åt sitt öde där var och en förväntas lösa sina egna rekryteringsbehov. Tvärtemot denna passiva politik menar vi socialdemokrater att näringspolitiken är långt mycket viktigare än vackra pamfletter. Region Jönköpings län som samhällsaktör har ett större långtgående ansvar för att stödja regionens utveckling än hur det ser ut nu.

Moderaternas näringspolitik har reducerats till att handla om att privatisera sjukvård, som succesivt har dragit isär en sammanhållen och trygg sjukvård. Högerpartiernas besatthet av privatiseringar är i själva verket inget annat än en bekräftelse på att det saknas idéer om hur sjukvården ska utvecklas.  Det finns en enorm potential och kraft när olika aktörer går ihop, samverkar och samarbetar. Det kan inte ske någon regional utveckling om de olika aktörerna i Jönköpings län agerar själva.

I Jönköpings län är det stor brist på arbetskraft. Det saknas vårdpersonal och näringslivet skriker efter nya kompetenta medarbetare. Bristen på personal hotar den regionala utvecklingen.  Därför ser vi socialdemokrater att det är viktigt att Jönköping University får fler utbildningsplatser och att forskningsanslagen ökar. Det behöver även inrättas nya yrkesutbildningar för att möta behovet av kompetens.

Vi socialdemokrater vill leda Region Jönköpings län och ska tillsammans med länets 13 kommuner, näringslivet, Jönköping University, Science Park, Länsstyrelsen och andra samhällsaktörer skapa bättre förutsättningar för regional utveckling. Så möter vi morgondagens behov av kompetent arbetskraft inom både offentlig sektor och näringslivet.”

Rachel De Basso (S) Regionrådskandidat

Taggar

Dela


1 reaktion på S-debatt om

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *