Debatt

(S) i regionen debatterar bättre tillgång till vården

Debatt Socialdemokraterna i regionen har skickat in en debattartikel ta ämnet är "tillgång till vården". Har ditt parti en debattartikel som ni vill ha publicerad så skicka den till redaktionen@vmo.nu

En miljard kronor ska ge patienter bättre tillgång till vården

Idag har regeringen beslutat att betala ut patientmiljarden, pengar varje landsting/region får av staten under 2018. För Region Jönköpings län innebär det över 34 miljoner kronor som ska gå till att förbättra tillgänglighet, närmare vård och kortare köer.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför just nu en av de största satsningarna i modern tid på sjukvården. Patientmiljarden är en stor vårdsatsning som presenterades i budgetpropositionen för 2018, som innebär att landstingen ges ekonomiskt stöd för att förstärka vårdgaranti och införa patientkontrakt. Detaljerna för genomförandet har beslutats i överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Nu har alla landsting lämnat in handlingsplaner för genomförandet. Regeringen har godkänt handlingsplanerna och fördelar nu ut en miljard kronor.      – Patientmiljarden riktar sig till primärvården och vårdcentraler. Pengarna ger oss möjlighet att satsa på de äldre och mest sjuka. En viktig del för oss socialdemokrater i Region Jönköpings län är att vi ska kunna erbjuda en fast vårdkontakt till dem som har stora behov och ofta besöker vården.

Det förslaget hade vi med i den rödgröna budgeten och nu kommer pengarna som ska gå till just detta, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).   Region Jönköpings län får nu över 34 miljoner kronor. Patientmiljarden ska delas ut under åren 2018–2021 och enligt överenskommelsen ska landstingen och regionerna uppfylla vissa grundläggande krav för att få ta del av medlen.

För 2018 innebär kraven att landstingen ska förbereda införandet av förstärkt vårdgaranti inom primärvården samt förbereda införandet av den infrastruktur som krävs för att på sikt kunna införa patientkontrakt.   Förstärkta vårdgaranti i primärvården innebär att patienten inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad vårdpersonal, jämfört med dagens sju dagar för att få träffa läkare. Patientkontraktet är en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser som gör patienten mer delaktig i sin vård.

Regionråd Marcus Eskdahl (S).

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *