Debatt

Se svarta siffror som språngbräda

Debatt Läs här Kommunals debattartikel om äldreomsorgen

För vem är dålig arbetsmiljö inom äldreomsorgen en nyhet? Inte för många och framför allt inte för medlemmarna i Kommunal.

Arbetsmiljöverket gick nyligen ut med siffror som talar sitt tydliga språk. I 9 fall av 10 finns brister i arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Det handlar om att arbetsgivaren inte undersökt och åtgärdat risker på arbetsplatsen. Det rör sig inte bara om de fysiska riskerna utan även om chefers hantering av personalens höga arbetsbelastning.  Trots det har Sverige en äldreomsorg i världsklass. Frågan är: hur kan en så bristfällig arbetsmiljö ändå ge en så välfungerande äldreomsorg?

Jo, det har vi medlemmarna i Kommunal att tacka för. De är yrkeskunniga, drivna och engagerade på jobbet. Men det har ett pris. Ett högt pris i form av fysiska besvär, stress och oro. Ett högt pris som medlemmarna är trötta på att betala. Det måste få ett slut.

Vi vet att det finns sätt att skapa en hållbar arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Vi vet att de sätten inte bara löser de aktuella arbetsmiljöbristerna. Vi vet att de också kan trygga kompetensförsörjningen. Öka resurserna, sätt stopp för minutstyrningen, avskaffa allmän visstid, låt heltidsarbete bli norm och inför en yrkeslegitimation för undersköterskor.

Med dessa lösningar kan vi även i fortsättningen bedriva en äldreomsorg i världsklass. Dit personal faktiskt söker sig och där de också stannar kvar. Dessa lösningar är därför en vinst för såväl personal och brukare som arbetsgivare.

Låt inte Arbetsmiljöverkets siffror bli en i raden av svarta siffror. Låt dem bli ett uppvaknande som skapar förändring. Låt dem bli en språngbräda för framtidens äldreomsorg.  

Carina Thållén, avdelningsordförande, Kommunal avdelning Sydväst
Göran Tollbo, arbetsmiljöansvarig ombudsman, Kommunal avdelning Sydväst

 

Taggar

Dela


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *